نمونه!

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)

این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سلماس می باشد.

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0. 00083333333, 0. 00083333333

  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه رایگان DEM
  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
  • نقشه DEM شهرستان سلماس
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سلماس
  • استان آذربایجان غربی

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: