نمونه!

نقشه رستری جهت شیب شهرستان سلماس (واقع در استان آذربایجان غربی)

این فایل شامل نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس به صورت رستری می باشد.

دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22. 5 درجه)

شمال شرقی (22. 5 – 67. 5)

شرقی (67. 5-112. 5)

جنوب شرقی (112. 5-157. 5)

جنوب (157. 5 – 202. 5)

جنوب غرب (202. 5-247. 5)

غرب (247. 5-292. 5)

شمال غرب (292. 5-337. 5)

شمال (337. 5-360)

  • نقشه جهت شیب
  • نقشه جهت جغرافیایی
  • جهت شیب
  • جهت شیب استان ها
  • نقشه جهت شیب استان ها
  • نقشه رستری جهت شیب
  • دانلود نقشه جهت شیب
  • نقشه ی جهت شیب شهرستان ها
  • نقشه ی جهت شیب شهرستان سلماس
  • استان آذربایجان غربی

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: