نمونه!

استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

دسته بندی: مهندسی » مهندسی نفت و گاز

BS EN ISO 11124-3

BSI 729

BS 6920-2. 1

  • BS EN ISO 11124
  • BSI 729
  • BS 6920

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: