نمونه!

استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

استاندارد BS مربوط به خطوط تولید لوله نفت، گاز و پتروشیمی

دسته بندی: مهندسی » مهندسی نفت و گاز

BS 7079 PC4

BS 4360

BS 4165

  • BS 7079 PC4
  • BS 4360
  • BS 4165

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: