نمونه!

الگوریتم خوشه بندی (clustering) در شبکه های…

چکیده کوتاه:

پروژه و پایان نامه الگوریتم خوشه بندی clustering در شبکه های حسگر بی سیم در قالب نرم افزار word و powerpoint قابل ویرایش تعداد صفحات صد و بیست و پنج صفحه

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: zip
 • فرمت فایل اصلی: DOCX-pptx
 • تعداد صفحه: 125
 • حجم: 2,104 کیلوبایت

دراین پروژه از ترجمه و خلاصه ی چندین مقاله ی ISI استفاده شده است .

این پروژه ۱۲۵ صفحه می باشد که فرمت آن نیز متناسب با فرمت پروژه های دانشگاهی است.

برای ارائه این پروژه فایل پاورپوینتی نیز در نظر گرفته شده است.

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم شامل تعدا زیادی از سنسورهای کوچک است که که می توانند یک ابزار قوی برای جمع آوری داده در انواع محیط های داده ای متنوع باشند. داده های جمع آوری شده توسط هر حسگر به ایستگاه اصلی منتقل می شود تا به کاربر نهایی ارائه می شود. یکی از عمده ترین چالشها در این نوع شبکه ها، محدودیت مصرف انرژی است که مستقیما طول عمر شبکه حسگر را تحت تأثیر قرار می دهد ، خوشه بندی بعنوان یکی از روشهای شناخته شده ای است که بطور گستردهای برای مواجه شدن با این چالش مورد استفاده قرار می گیرد.

خوشه بندی به شبکه های حسگر بی سیم معرفی شده است چرا که طبق آزمایشات انجام شده ،روشی موثر برای ارائه ی بهتر تجمع داده ها و مقیاس پذیری برای شبکه های حسگر بی سیم بزرگ است. خوشه بندی همچنین منابع انرژی محدود حسگرها را محافظت کرده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

مقدمه

شبکه های حسگر بی سیم که برای نظارت و کنترل یک محیط خاص مورد استفاده قرار می گیرند، از تعداد زیادی گره حسگر ارزان قیمت تشکیل شده اند که به صورت متراکم در یک محیط پراکنده می شوند. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله حسگرها باید به یک ایستگاه پایه منتقل شوند. در ارسال مستقیم، هر حسگر مستقیماً اطلاعات را به مرکز می فرستد که به دلیل فاصله زیادحسگرها از مرکز، انرژی زیادی مصرف می کنند. در مقابل طراحی هایی که فواصل ارتباطی را کوتاهتر می کنند، میتوانند دوره حیات شبکه را طولانی تر کنند و لذا ارتباط های چندگامی در این گونه شبکه ها مفیدتر و مقرون به صرفه تر از ارتباطهای تک گامی هستند.اما در ارتباطهای چندگامی نیز بیشترِ انرژی نودها صرف ایجاد ارتباط با حسگرهای دیگر میشود، که منجر به مصرف زیاد انرژی در حسگرها میگردد.یکی از راه حلهای این مشکل، خوشه بندی گرهها است.خوشه بندی کردن به این صورت است که شبکه را به تعدادی خوشه های مستقل قسمت بندی می کنیم که هر کدام یک سر خوشه دارند که همه اطلاعات را از گره های داخل خوشه اش جمع آوری می کند. سپس این سرخوشه ها اطلاعات را مستقیماً یا به صورت گام به گام باتعداد گامهای کمتر و صرفا با استفاده از نودهای سرخوشه به مرکز اصلی ارسال می کنند. خوشه بندی کردن میتواند به میزان زیادی هزینه های ارتباطی اکثر گره ها راکاهش دهد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول :شبکه ی حسگر بی سیم

مقدمه

بررسی اجمالی مسائل کلیدی

انواع شبکه حسگر بی سیم

ساختارهای شبکه حسگر بی سیم

ویژگی‌های سخت‌افزاری:

کاربردهای شبکه ی حسگر بی سیم

عوامل موثر بر شبکه ی حسگر بی سیم

پشته پروتکلی

نتیجه گیری بخش

فصل دوم : انواع الگوریتم های خوشه بندی

مقدمه

بررسی کلی خوشه بندی

الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی

الگوریتم های خوشه بندی طیفی

الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر شبکه ی گرید

الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر تراکم

الگوریتم های خوشه بندی پارتیشن بندی

الگوریتم خوشه بندی ژنتیک k-means برای ترکیب مجموعه داده های عددی و قاطعانه

الگوریتم مقیاس

الگوریتم k-means هماهنگ

مقداردهی k-means با استفاده از الگوریتم ژنتیک

رویکرد مجموع خوشه ها برای داده های ترکیبی

الگوریتم تکاملی ترکیبی

اصلاح جهانی الگوریتم k-means

الگوریتم ژنتیک k-means سریع

نتیجه گیری بخش

فصل سوم : الگوریتم های خوشه بندی در شبکه ی حسگر بی سیم

مقدمه

چالش ها در الگوریتم های خوشه بندی در شبکه ی حسگر بی سیم

فرآیند خوشه بندی

پروتکل های خوشه بندی موجود

الگوریتم های ابداعی

طرح های وزنی

طرح های شبکه ی گرید.

طرح های سلسله مراتبی و دیگر طرح ها

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون

مدل ناهمگون برای شبکه های حسگر بی سیم

طبقه بندی ویژگی های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون

الگوریتم خوشه بندی برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون

نتیجه گیری بخش

فصل چهارم: بررسی دو الگوریتم خوشه بندی EECS و A-LEACH

مقدمه

EECS

نمای کلی مشکلات

جزئیات EECS

تحلیل EECS

شبیه سازی

رویکردهای آینده

A-LEACH

آثار مربوطه

تجزیه و تحلیل انرژی پروتکل ها

A-LEACH

شبیه سازی

رویکردهای آینده و نتیجه گیری

نتیجه گیری

فهرست اشکال

شکل .1 . طبقه بندی موضوعات مختلف در شبکه ی حسگر بی سیم

شکل .2. ساختار کلی شبکه ی حسگر بی سیم

شکل. 3. ساختار خودکار

شکل. 4. ساختار نیمه خودکار

شکل. 5. ساختار داخلی گره ی حسگر

شکل 6. پشته ی پروتکلی

شکل 7 . نمونه ای از الگوریتم GROUP

شکل .8 . الف )ساختار شبکه ب)شبکه بعد از چند دور

شکل 9. الف) ساختار شبکه ب) خوشه بندی EDFCM

شکل 10. سلسله مراتب خوشه در زمینه ی سنجش

شکل 11. دیاگرام شماتیک از مناطق در اندازه های مختلف

شکل .12. تاثیر هزینه ی سرخوشه ی موردنظر

شکل. 13. پدیده ی شیب در شبکه

شکل.14. الف : توزیع غیر یکنواخت ب : توزیع یکنواخت

شکل. 15. الف: صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ

شکل .16. الف : صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ

شکل. 17. الف : صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ

شکل.18. تعداد خوشه ها در هر دور در EECSو LEACH(صحنه ی 1)

شکل. 19.الف : صحنه ی معمولی ب : صحنه ی بزرگ

شکل .20. مدل شبکه ای A-LEACH

شکل 21. شبکه ی حسگر بی سیم با مدل A-LEACH

شکل .22. طول منطقه ی ثبات برای مقادیر مختلف ناهمگونی

شکل 23. تعداد گره های زنده نسبت با دور با m=0.1 و a=1

شکل .24. تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.3 و a=1

شکل. 25. تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.5 وa=1

فهرست جداول

جدول 1 .مقایسه ی الگوریتم های خوشه بندی طرح سلسله مراتبی

جدول.2. مقایسه ی الگوریتم های خوشه بندی

جدول.3. مفهوم نمادها

جدول .4 . توصیف حالات یا پیغام ها

جدول 5 . پارامترهای شبیه سازی

کلیدهای جستجو

 • شبکه های حسگر بی سیم
 • پروژه شبکه های حسگر بی سیم
 • الگوریتم شبکه های بی سیم
 • پاورپوینت شبکه های بی سیم
 • بررسی شبکه های حسگر بی سیم
 • خوشه بندی شبکه های بی سیم
 • پایان نامه شبکه های بی سیم
 • پروژه بررسی شبکه های حسگر بی سیم

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دسته: هوش مصنوعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 خوشه بندی فازی (Fuzzy Clustering) خوشه بندی چیست؟ خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه…
 • دسته: هوش مصنوعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 391 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 خوشه بندی (Clustering) خوشه بندی چکیده امروزه خوشه‌بندی به عنوان یک روش یادگیری بدون ناظر در کاربردهای بسیاری توانسته است ارزش خود را نشان دهد. در این مجموعه سعی شده تا حد امکان مطالب پایه‌ایِ خوشه‌بندی…
 • چکیده کوتاه: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر آن دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: apk حجم: 15,690 کیلوبایت قرآن: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر…
 • چکیده کوتاه: دانلود سمینار دوره کارشناسی ارشد – پیاده‌سازی الگوریتم‌هایی از خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بدون‌سیم بصورت فایل word قابل ویرایش تعداد صفحات شصت و نه صفحه دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: DOCX تعداد صفحه: 69 حجم: 949 کیلوبایت هدف از…
 • چکیده کوتاه: در این پروژه به بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه WSN پرداخته می شود. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 56 حجم: 830 کیلوبایت چکیده : پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی…
 • چکیده کوتاه: فایلی که دانلودمیکنیددرباره الگوریتم های هوشمندخوشه بندی درشبکه های حسگربی سیم می باشد. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 212 حجم: 4,724 کیلوبایت کاوش خوشه‌ها یکی از تکنیک‌های حائز اهمیت در زمینه رو به رشد، معروف به…
 • چکیده کوتاه: فایلی که دانلودمیکنیدالگوریتم های هوشمند خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم میباشد. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 212 حجم: 4,724 کیلوبایت کاوش خوشه‌ها یکی از تکنیک‌های حائز اهمیت در زمینه رو به رشد، معروف…
 • چکیده کوتاه: گزارش کامل به همراه چکیده، فهرست، شکل، جدول و منابع دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 77 حجم: 536 کیلوبایت الگوریتم خوشه بندی تجمیعی کلیدهای جستجو خوشه بندی داده کاوی تجمیعی برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • چکیده کوتاه: توضیح کامل و کابردی همراه با مثال و کد دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 45 حجم: 2,083 کیلوبایت فهرست عنوان صفحه چکیده …5 مقدمه …6 ارزیابی جمعیت فاخته …9 برتری الگوریم بهینه سازی فاخته نسبت به…
 • پاورپوینت با عنوان « آشنایی با تفاوت طبقه بندی و خوشه بندی » می باشد که در 47 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. عبارات کلیدی فرضیات اطلاعات فایل نویسنده: تایماز عبدی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 4700 تومان برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • مقاله ترجمه شده با عنوان روشی کارا برای خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از منطق فازی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: An Efficient Approach for Clustering in Wireless Sensor Network Using Fuzzy Logic عنوان فارسی مقاله: روشی کارا برای خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 482 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی ارائه یک روش جدید خوشه بندی مبتنی بر انرژی خودسازمانده با استفاده از شبکه عصبی SOM به منظور کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگر بی سیم چکیده پروتكل‌های مسیریابی مبتنی…
 • از شبکه های کامپیوتری می توان برای مقاصد مختلفی (در شرکتها، یا برای افراد عادی) استفاده کرد. در شرکتها شبکه می تواند دسترسی به منابع اطلاعاتی را برای تمام کارکنان فراهم آورد. در این شبکه معمولاً از مدل مشتری- سرویس دهنده (که در آن منابع مشترک روی کامپیوترهای قدرتمندی موسوم…
 • دسته: هوش مصنوعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 156 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 آموزش شبکه ی عصبی فازی برگشتی با استفاده از الگوریتم پس انتشار و الگوریتم جدید ترکیبی PSO و DE چکیده : اخیرا، استفاده از شبکه های عصبی برگشتی (Recurrent) رو به افزایش است. یکی از دلایل…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان روش های خوشه بندی لاگ های وب سرور(وب لاگ) یک بررسی. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Web Log Clustering Approaches – A Survey عنوان فارسی مقاله: روش های خوشه بندی لاگ های وب سرور(وب لاگ) یک بررسی. دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت…
 • دانلود تحقیق با موضوع انواع روش های خوشه بندی داده ها، در قالب word و در 55 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، خوشه بندی چیست ؟، هدف از خوشه بندی چیست ؟، خوشه بندی در مقابل طبقه بندی، یادگیری با نظارت در مقابل یادگیری بدون نظارت، دسته بندی: مهندسی »…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش…
 • چکیده کوتاه: دانلود مقاله جامع در رابطه با خوشه بندی در قالب فایل پاورپوینت در 32 صفحه دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحه: 32 حجم: 656 کیلوبایت مقاله خوشه بندی توضیحات : خوشه‌بندی بر گروه‌بندی رکوردها ، مشاهدات یا…
 • چکیده کوتاه: گزارش اختصاصی سایت فایلود به همراه شکل، جدول، پاورقی و فهرست منابع، مقدمه: در این پروژه روش های خوشه بندی مورد برسی قرار می گیرد هدف از خوشه بندی یافتن خوشه های مشابه از اشیاء در بین نمونه های ورودی می باشد تفاوت های خوشه بندی وطبقه بندی…
 • چکیده کوتاه: خوشه‌بندی بر گروه‌بندی رکوردها ، مشاهدات یا نمونه‌ها به طبقه‌هایی از اشیاءِ مشابه دلالت می‌کند. یک خوشه ، مجموعه‌ای از رکوردهاست که شبیه یکدیگرند و شبیه رکوردهای دیگر در سایر خوشه‌ها نیستند. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ppt تعداد…