نمونه!

پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش…

چکیده کوتاه:

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان …، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی. بخشی از متن: بالا بردن سطح عملکرد کارکنان …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: rar
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحه: 85
 • حجم: 2,378 کیلوبایت

توضیحات:

پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان … ، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه ، و پرسشنامه انگیزش شغلی .

بخشی از متن:

بالا بردن سطح عملکرد کارکنان یکی از اهداف زیربنایی هر سازمان در جهت تحقق استراتژیها و راهبردهای آن است. در افزایش سطح عملکرد پرسنل. عواملی همچون انگیزش (شخصی بخواهد که کار را انجام دهد). توانایی ( بتواند کار را انجام دهد) و محیط (مواد و وسائل انجام کار را در اختیار داشته باشد). دخیل هستند و فقدان هر یک از این عوامل به عملکرد ایشان لطمه خواهد زد (مورهد و گریفین 2001) بنابراین انگیزش یکی از پایه های اصلی رفتار است که عملکرد افراد بدون آن شکل نمی گیرد.

سازمانها بر این باورند که ن یروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است. در چنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در جهت افزایش روز افزون بهره وری در کار با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله پاداش از اهم وظایف هر سازمان است. در این پایان نامه سعی می شود با ارائه مفهوم پاداش و انواع آن و سیستمهای مختلف پاداش ومبانی اعطاء پاداش ومدیریت پاداش گامی درجهت اشنایی با این کارکرد مهم برداشته شود.

انسان قبل ازهر عمل آگاهانه ای منظور و مقصودی دارد بر آورده شدن این منظور پاداش است که فرد در مقابل انجام آن دریافت می کند. انسان بطور طبیعی از انجام هر عملی نوعی حصول به نتیجه ای مثبت را انتظار دارد که همان پاداش نامیده می شود و انگیزه ی اصلی فعالیتهای آدمی است.

در سازمان نیز که پیکره ی اصلی آن را انسانها تشکیل می دهند برای ایجاد انگیزه جهت حصول به بهره وری بالاتر باید به این نیاز اصلی کارکنان توجه نمود. وجود سیستم پاداش مهمترین بعد افزایش بهره وری در هر سازمان است. و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق دستمزدی که فرد در پایان هر ماه دریافت می کند…

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه

1-2بیان مسئله

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4 مدل تحقیق

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 اهداف کلی

1-5-2 اهداف جزئی

1-6 فرضیه های تحقیق

1-6-1 فرضیه اصلی

1-6-2 فرضیه های فرعی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

پاداش:

انگیزش:

بخش اول: پاداش

2-1مقدمه

2-2مفهوم شناسی و اهمیت پاداش

2-3 انواع پاداش

2-4 سیستم های پاداش

2-5 مدیریت پاداش

2-6 طراحی استراتژی های مدیریت پاداش

2-7 معیارهای پاداش

بخش دوم: انگیزش

2-8 مقدمه

2-9 نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل

2-10 نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل

2-11 نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل

2-12 نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل

2-13 نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل

2-14 نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل

2-15 سه هدف کلیدی افراد در کار

2-16 آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند

2-16-1موفقیت

2-16-2 برابری

2-16-3همراهی و رفاقت

2-17 چگونه مدیریت بی انگیزه می کند

بخش سوم: پیشینه تحقیقات

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش تحقیق

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

3-3-1 قلمرو موضوعی

3-3-2 قلمرو زمانی

3-3-3 قلمرو مکانی

3-3 نمونه و نمونه گیری

3-4 بر آورد حجم نمونه

3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

3-5-1 مصاحبه

3-5-2 پرسشنامه

3-5-2-1 معرفی پرسشنامه

2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه

3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )

3-6-1 روایی / اعتبار

3-6-2 پایایی

3-7 خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 پردازش داه ها

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها

4-4 روش های جمع آوری اطلاعات

4-5 پردازش و تفسیر داده ها

4-5-1 کنترل کیفیت داده ها

4-5-2 تفکیک داده ها

4-5-3 پردازش داده ها

4-6 مشاهده

4-7 مصاحبه

4-8 پرسشنامه

4-9 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه

4-9-1 پرسشنامه باز

4-9-2 پرسشنامه بسته

4-10 تجزیه و تحلیل داده ها

جدول مورگان

4-11 تجزیه و تحلیل آماری

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه

5-2 گردآوری داده ها

5-3نتیجه گیری

5-4 پیشنهادات

5-4-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

5-5 محدودیتها

5-5-1محدودیت تحقیق

کلیدهای جستجو

 • پایان نامه مدیریت
 • دانلود پایان نامه
 • پایان نامه انگیزش
 • پایاین نامه پاداش
 • پایان نامه آموزش و پرورش
 • تاثیر پاداش بر انگیزش
 • انگیزش کارکنان
 • عملکرد کارکنان
 • انواع پاداش
 • پرسشنامه انگیزش شغلی
 • پرسشنامه پاداش در سازمان کارآفرینانه
 • سیستم پاداش

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • چکیده کوتاه: دانلود پروژه و پایان نامه کامل بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان …، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی. بخشی از متن: بالا بردن…
 • چکیده کوتاه: چکیدههدف این پژوهش بررسی نقش انگیزه در ارتباط با سیستم مدیریت پاداش و عملکرد کارکنان در شهرداری مرکزی سنندج می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد و متغیر مستقل پاداش و متغیر میانجی انگیزه است. اهمیت این تحقیق لزوم به کار گیری برنامه های کاربر… دسته بندی:…
 • چکیده کوتاه: چکیده رضایت شغلی به مجموع احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطلاق می شود. فرد با رضایت شغلی بالا، احساسی مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است احساس منفی نسبت به شغلش دارد. کنترل عملکرد مربوط به مشخصات و نظارت بر رفتارهای مناسب، فعالیت ها و…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 دانلود پایان نامه رشته مدیریت طرح های پاداش تشویقی و انواع پرداختهای تشویقی چکیده: همان طور که می‌دانیم در حال حاضر بسیاری از کارکنان تنها حقوق یا دستمزد ساعتی نمی‌گیرند، بلکه آنها از انواع پاداشها و مزایا…
 • چکیده کوتاه: دانلود پاورپوینت سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحه: 18 حجم: 167 کیلوبایت دانلود پاورپوینت سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دسته: مدیریت ( مدیریت منابع…
 • چکیده کوتاه: در یادگیری کارآموزان و دانش آموزان، انگیزه مساله مهمی است به واقع بعضی متخصصان ایجاد انگیزه را از مسوولیت های نخستین مربیان و معلمان می دانند. با وجود برانگیخته شدن یادگیرندگان این احتمال است که آنان تلاش کافی برای تسلط یابی نشان ندهند با تاسف گفتنی است که…
 • چکیده کوتاه: چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات مدیران برانگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه امنیتی مدیران بر روی انگیزش کارکنان و یا افزایش انگیزه خودیابی و…
 • دانلود پایان نامه با موضوع توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی، در قالب word و در 79 صفحه، قابل ویرایش، شامل توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی، فصل اول: طرح تحقیق، مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کامل و آماده جهت اخذ کارشناسی با موضوع بررسی پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دختر انه جنت، چکیده: هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر (1981) برای اندازه‏ گیری انگیزش تحصیلی‏ دانش ‏آموزان دوره راهنمایی بود.…
 • چکیده کوتاه: دانلود پایان نامه چه ابزارهاوعواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر وارائه اخبار صحیحدر قالب doc،ودر 125صفحه،قابل ویرایش،شامل:پاسخ به این سوال که «چه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر و درنتی… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی:…
 • دانلود پرسش نامه با موضوع تعیین انگیزش درسی، در قالب docx و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل 34 سؤال و روایی و پایایی و روش نمره گذاری و.. دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی دانلود پرسش نامه با موضوع تعیین انگیزش درسی، در قالب docx و در 7…
 • مقاله با موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی در بین شاغلین در آموزش و پرورش شهرستان آبادان مقاله با موضوع بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی در بین شاغلین در آموزش و پرورش شهرستان آبادان در قالب PDF و در 12 صفحه عبارات کلیدی مقاله موضوع بررسی…
 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر اردبیل، در قالب word و در 110 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه…
 • چکیده کوتاه: مقاله مدیریت دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 21 حجم: 300 کیلوبایت چکیده : این مقاله به منظور ارائه مدلی مفهومی متشکل از متغیرهای انگیزشی نیروی انسانی و فشارهای محیط خارجی موثر در عملکرد سیستم های مدیریت…
 • چکیده کوتاه: این تحقیق یک پایان نامه دانشجویی می باشد که دارای کار میدانی،پرسشنامه استاندارد،تجزیه و تحلیل آماری می باشد.هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد که فرضیه های عنوان شده عبارتند از افزایش تحصیلات…
 • چکیده کوتاه: دانلود پایان نامه کامل و آماده پیروامون بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات صد صفحه دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 100 حجم: 346…
 • موضوع: بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) چکیده هدف از این پزوهش، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود. جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 394 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی *آپدیت اول: نقش صفات شخصیت در در قالب 16 صفحه بصورت رایگان اضافه شد! *آپدیت دوم: *پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS-والراند بصورت رایگان ضمیمه…
 • چکیده کوتاه: این مقاله به دنبال رابطه انگیزش کارکنان با رضایتمندی مشتریان در شعب سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان تهران است. فرض بر این است که اگر نیازهای انگیزشی بهداشتی کارکنان (شرایط فیزیکی، رهبری اثر بخش، مشارکت و تشریک مساعی پاداش، دستمزد، امنیت شغلی، ارتقاء، امکان بروز خلاقیت و…
 • چکیده کوتاه: بررسی ارتباط انگیزش کارکنان و رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 24 حجم: 110 کیلوبایت چکیده: این مقاله به دنبال رابطه انگیزش کارکنان با رضایتمندی مشتریان در شعب سازمان تأمین…