نمونه!

پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

موضوع:

پایان نامه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

ژنراتور برق یکی از مهم ترین اجزا موجود در نیروگاه های تولید برق است و از آنجا که سیستم تحریک مهم ترین جزء هر ژنراتور را شامل میشود لذا سیستم تحریک نقش بسیار مهمی، در تولید برق دارد. کاربرد مهم سیستم تحریک، http: //wikipower. ir” target=”blank”>این است که می تواند ژنراتور را طوری هدایت کند که ژنراتور در ناحیه امن (محدوده پایداری) باقی بماند.

لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار مهم سیستم تحریک در نیروگاهها، طبیعی است که حساسیت روی سیستم تحریک بالا می رود و اگر مشکلی در سیستم تحریک ایجاد شود، این مشکل به طور مستقیم روی ژنراتور اثر می گذارد. به عنوان مثال در صورت عملکرد نا مناسب محدود کننده زیر تحریک و یا فوق تحریک ژنراتور آسیب می ببیند و در صورت ایجاد مشکل در ژنراتور ناپایداری در شبکه نیز به وجود خواهد آمد.

در این پروژه ابتدا سیستمهای تحریک پردردسر (نظیر نیروگاه آبی سد شهید عباسپور) را بررسی شده است و بعد با سیستمهای تحریک روسی نیروگاه رامین (که نه خیلی دینامیکی هستند و نه خیلی استاتیکی) آشنا می شویم و در http: //wikipower. ir” target=”blank”>انتها با جدیدترین سیستم تحریک حال حاضر جهان آشنا خواهید شد و در فصل 6 (جمع بندی) این 4 نوع سیستم تحریک را به طور کامل با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب آنها را تشریح خواهیم کرد.

سر فصل های این پایان نامه:

مقدمه

فصل 1- نظریه سیستم تحریک

1-1- سیستم تحریک چیست ؟

1-2- http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک

1-2-1- تولید جریان روتور

1-2-2- منبع تغذیه

1-2-3- سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)

1-2-4- مدار دنبال کننده خودکار

1-2-5- کنترل تحریک

1-3- وظایف سیستم تحریک

1-4- جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی

1-5- سیستم تحریک در نیروگاه

1-6- رفتار http: //wikipower. ir/” target=”blank”>الکتریکی و مکانیکی ژنراتور سنکرون

1-7- ساختمان ژنراتور سنکرون و انواع آن

1-8- کمیاتhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”> اصلی یک ژنراتور سنکرون

1-8-1- قدرت مفید

1-8-2- ضریب توان

1-8-3- ولتاژ نامی

1-8-4- سرعت گردش

1-9- حالتهای عملکرد ژنراتور

1-9-1- حالت بی باری

1-9-2- ماشین باردhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>ار شده و عملکرد آن در هنگام وصل به شبکه بی نهایت

1-9-3- عملکرد بخش ویژه

1-10- گشتاور سنکرونیزhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”>اسیون

1-11- مشخصات گشتاور ژنرhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>اتور

1-12- دیاگرام توان ماشین سنکرون

1-13- نیازهای شبکه استاتیکی میکروکنترلر

1-14- تولید و مصرف توان رhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”>اکتیو

1-15- مقایسه گاورنر و میکروکنترلر

1-16- رفتار استاتیکی میکروکنترلر AVR

فصل 2- انواع سیستم تحریک و معرفی http: //wikipower. ir/” target=”blank”>انواع اکسایتر

2-1- سیستم تحریک ژنراتور

2-2- انواع سیستمهای تحریک

2-2-1- سیستم تحریک استاتیک

2-2-2- سیستم تحریک دینامیک

2-2-3- سیستم تحریک استاتیک

2-2-4- سیستم تحریک مشتمل بر تحریک کنندهhttp: //wikipower. ir” target=”blank”> اصلی سه فاز و دیودهای ثابت

2-2-5- سیستم تحریک بدون جاروبک

2-3- انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

2-3-1- توان خروجی سیستم تحریک

2-3-2- ولتاژ نامی سیستم تحریک

2-3-3- سقف ولتاژ تحریک

2-3-4- عایق سیم پیچ تحریک

2-4- ساختمان کلی تنظیم تحریک

2-5- انواع اکسایتر

2-5-1- اکسایتر با رئوستای تحت کنترل (سیستم اولیه)

2-5-2- سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله http: //wikipower. ir” target=”blank”>اکسایتر با ژنراتور DC کموتاتوردار

2-5-3- سیستمهای کنترل میدان تحریک با استفاده از اکسایتر با یکسوکننده و آلترناتور

2-5-4- سیستم کنترل میدان تحریک با سیستم اکسایتر با یکسوکننده مرکب

2-5-5- سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر از نوع یکسوکننده مرکب و اکسایتر با یکسوکننده و منبع تغذیه از نوع ولتاژی

2-5-6- سیستم کنترل میدان تحریک با http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اکسایتر متشکل از یکسوکننده با منبع تغذیه از نوع ولتاژی

فصل 3- معرفی سیستم تحریک سد آبی شهید عباسپور

3-1- معرفی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-2- مشخصات سیستم تحریک واحدهای نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-2-1- ژنرhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>اتور

3-2-2- تحریک ژنراتور

3-2-3- سیستم تحریک

3-3- اجزای سیستم تحریک

3-3-1- ماشین http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اصلی

3-3-2- ماشین تحریک اصلی

3-3-3- جبران کننده پسماند

3-3-4- آمپلی دhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>این

3-3-5- سیم پیچهای آمپلی داین

3-3-6- فیلد بریکر

3-3-7- مقاوت های ثابت زمانی

3-3-8- فید بکها

3-3-9- تنظیم کننده ولتاژ

3-3-10- رام

3-3-11- اس http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اس جی

3-3-12- بلوک فرسینگ

3-3-13- بلوک محدود کننده زیر تحریک

3-4- مدل سازی سیستم تحریک سد شهید عباسپور

3-4-1- تقویت کننده گردان (آمپلی دhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>این)

3-4-2- مدل تحلیلی تحریک کننده اصلی

3-4-3- مدل تحلیلی پایدار ساز سیستم تحریک

3-5- ارhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>ائه مدل تحلیلی سیستم تحریک نیروگاه آبی سد شهید عباسپور

3-6- ارزیابی مدل

3-7- نحوه عملکرد سیستم تحریک

فصل 4- معرفی دو سیستم تحریک روسی در نیروگاه رامین

4-1- پانل ЭПА-500 و المانهای دورن آن

4-2- وظایف اصلی تقویت کننده های مغناطیسی

4-3- ماشین تحریک اولیه

4-4- ماشین تحریک http: //wikipower. ir/” target=”blank”>اصلی

4-5- توضیح در مورد فورسنیگ

4-6- پارامترهای فورسنیگ و مگا وار واحد

4-7- عملدی فورسنیگ

4-8- توضیح در مورد واحد Б0MB حفاظت زیر تحریک

4-9- نکاتی بیشتر درباره محدودکننده زیر تحریک Б0MB

4-10- معرفی فیدبکهای ثابت (پایدار) و گذرhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>ا

4-11- پل های دیودی جهت یکسو کردن

4-12- اتوترانس یا ترانسفورماتور کنترل مگاوار

4-13- نحوه عملکرد سیستم تحریک واحدهای 2- 4 نیروگاه رامین

4-14- توضیحات برروی نقشه تک خطی و شماتیک پانل ЭπA-500

4-15- قسمت دوم: سیستم تحریک واحدهای 6و5 نیروگاه رامین

4-16- حفاظتهای مربوط به سیستم تحریک

4-17- تشریح کارتهای موجود در تنظیم کننده ولتاژ (AVR)

فصل 5- معرفی سیستم تحریک Unitrol 5000 در نیروگاه رhttp: //wikipower. ir/” target=”blank”>امین

5-1- نحوه عملکرد سیستم تحریک Unitrol 5000 در واحد 1 نیروگاه رhttp: //wikipower. ir” target=”blank”>امین

5-2- فرمان ها و فیدبک ها

5-3- فرمان وصل میدان

5-4- فرمان قطع میدان

5-5- فرمان وصل تحریک

5-6- مرحله آغاز کار ژنراتور با راه اندازی نرم

5-7- “فایر آل فلش” چه چیزی است ؟

5-8- فرمان قطع تحریک

5-9- مدهای کنترل: محلی / دور و اتوماتیک / دستی

5-10- فرمان های وصل دستی / اتوماتیک

5-11- کنترل کننده پیگیری

5-12- کنترل دستی جریان و کنترل اتوماتیک ولتاژ

5-13- فرمان کانال 1/کانال2

5-14- تغییر وضعیت به کانال اضطراری

5-15- نواحی ایمن

5-16- فرمان کاهش و افزایش نقطه تنظیم

5-17- فرمان های تنظیم کننده اعمال گر فوق العاده

5-18- فرمان های قطع و وصل پایدارکننده سیستم تحریک

5-19- تجهیزات مربوط به کنترل محلی

5-20- معرفی تابلوهای آرکنت

5-21- معرفی بخش های مختلف تابلو آرکنت

5-22- کنترل های اضافی

5-23- تریستور / مبدل

5-24- چک کردن برخی موارد قبل از قبل http: //wikipower. ir” target=”blank”>از راه اندازی سیستم

5-25- چک کردن در زمان بی باری

5-26- چک کردن منظم در خلال عملکرد

5-27- بررسی های لازم و تعمیرات در هنگام خاموش بودن

5-28- چک کردن تریپ اضطراری در سیستم تحریک در زمان هشدار و یا خطا

فصل 6- جمع بندی بررسی فنی و اقتصادی سیستم های تحریک

6-1- جمع بندی

6-2- مزایا و معایب سیستم تحریک واحد 2 تا 4 نیروگاه رhttp: //wikipower. ir”>امین

6-3- مزایا و معایب سیستم تحریک استاتیک – آنالوگ واحد 5 و 6 نیروگاه رامین

منابع و مراجع

ضمیمه

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • چکیده کوتاه: در این فایل پایان نامه تحقیقی بر سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوعTy 1054 بصورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش دراختیار شما قرار می گیرد دسته بندی:…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان سیستم های کنترل کلاسیک و مدرن ژنراتورهای القائی تحریک شده توسط جریان دینام. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Classical and modern control systems of self-excited induction generator عنوان فارسی مقاله: سیستم های کنترل کلاسیک و مدرن ژنراتورهای القائی تحریک شده توسط جریان دینام…
 • سیستم‌های تحریک http: //www. wikipower. ir” target=”blank”>استاتیک راه حل ارزشمند غلبه بر مشکلات سیستم‌های فرسوده و قدیمی در زمینه تحریک ژنراتور می‌باشند. مزایای ناشی از بهبود و توسعه سیستم‌های تحریک قدیمی به تحریک استاتیک فراتر از صرفه جوییهای مربوط به نگهداری سیستم است. مشخصات مطلوبی در راه اندازی موتورها توسط…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان تاثیر سیستم تحریک و برنامه ریزی و مطالعات سیستم بر میراسازی رله حالت جامد. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Effect of Exciter and PSS on SSR Damping عنوان فارسی مقاله: تاثیر سیستم تحریک و برنامه ریزی و مطالعات سیستم بر میراسازی رله حالت…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان پيش تحریک پيشرفته دی سی با كنترل شار موثر پيوندی برای سيستم درايو موتور القايی توان بالا . جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: An Enhanced DC Preexcitation With Effective Flux-Linkage Control for the High-Power Induction Motor Drive System عنوان فارسی مقاله: پیش تحریک…
 • چکیده کوتاه: مقاله ارتباطات تحریک‌پذیر زمانی در پروتکل شبکهCAN یا ( Time Triggered CAN)؛ شبکه‌های صنعتی یکی از مباحث بسیار مهم در اتوماسیون می‌باشد. شبکه‌ی CAN به عنوان یکی از شبکه‌های صنعتی ، رشد بسیار روز افزونی را تجربه کرده است. در این میان ، عدم قطعیت زمان ارسال پیام‌ها…
 • چکیده کوتاه: چکیده تنظیم، رگولاتورهای ولتاژ اتوماتیک برای کنترل ولتاژ ژنراتورهای یک سیستم قدرت در بسیاری وضعیت ها برای حالت مدار باز یک ژنراتور سنکرون انجام شده است. معادلات اساسی ماشین های الکتریکی و همچنین اندازه گیری های دقیق نشان داده است که AVR ها در حالتی که به شبکه…
 • چکیده تنظیم، رگولاتورهای ولتاژ اتوماتیک برای کنترل ولتاژ ژنراتورهای یک سیستم قدرت در بسیاری وضعیت ها برای حالت مدار باز یک ژنراتور سنکرون انجام شده است. معادلات اساسی ماشین های الکتریکی و همچنین اندازه گیری های دقیق نشان داده است که AVR ها در حالتی که به شبکه متصل هستند…
 • دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی سال انتشار:2014 تعداد صفحات انگلیسی:12 تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:24 A b s t r a c t This paper presents a novel wind farm control with the purpose to mitigate the flicker emission of doubly fed induction generators. The presented control strategy is…
 • قالب بندي : Word تعداد صفحات : 56 صفحه شرح مختصر : انواع آرایش های ممکن در بحث توربین های بادی سرعت متغیر بررسی میشود، بخش اول انواع ژنراتورهای DC و القایی قفس سنجابی و دو سو تغذیه ونیز ژنراتور سنکرون در کاربردهای ظرفیت بالا بررسی می شود شد، در…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators عنوان فارسی مقاله: الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای…
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:58 هدف از انجام این پروژه ژنراتورهای سنكرون مستقيم : آشنایی با تاريخچه ی و کاربرد ژنراتورهای سنكرون دو اصل فیزیکی مهم در ارتباط با عملکرد ژنراتورها : جمع بندی تحولات دهه 1970 تحولات دهه ی 1980 : *****ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون وقتی…
 • چکیده کوتاه: 800×600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA … دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 64 حجم: 8,033 کیلوبایت هدف از انجام این پروژه هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع…
 • چکیده کوتاه: قسمتی از متن و فهرست کلی: هدف از انجام این پروژه هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع طراحی ژنراتور سنکرون است . به این منظور ، بررسی مقالات منتشرشده IEEE که با ای… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس کوچک در برابر ناپایداری گذرا. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: A Novel Protective Scheme to Protect Small-Scale Synchronous Generators Against Transient Instability عنوان فارسی مقاله: طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس…
 • دانلود تحقیق در مورد طراحی ژنراتورهای سنکرون، در قالب doc و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل هدف از انجام این پروژه، ژنراتورهای سنکرون مستقیم، تاریخچه ژنراتور سنکرون، دو اصل فیزیکی مهم در ارتباط با عملکرد ژنراتورها… دانلود تحقیق در مورد طراحی ژنراتورهای سنکرون، در قالب doc و در 60…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور دسته: برق – شبکه های انتقال و توزیع فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 87 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید بخشی از مقدمه: ژنراتورهای سنکرون ماشینی است که…
 • چکیده کوتاه: بخشی از متن: هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع طراحی ژنراتور سنکرون است. به این منظور، بررسی مقالات منتشرشده IEEE که با این موضوع مرتبط بودند، در دستور کار قرار گرفت. به عنوان اولین قدم کلیه ی مقالات مرتبط در دهه ‌های…
 • چکیده کوتاه: پروژه تخصصی برق و حرارت در 5 فصل کامل همراه با نمودار، جداول، اشکال و فهرست منابع به همراه ضمیمه های مورد نیاز در فایل ورد+ پاورپوینت کل پایان نامه (محصول جدید1392)، چکیده: تدوین برنامه بلند مدت بهینه‌سازی بخش عرضه انرژی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و ارتقای…
 • دسته: برق، الکترونیک، مخابرات فرمت فایل: doc حجم فایل: 24012 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق بررسی سیستم های برق فشار قوی شرکت سفیر سپید مقدمه گستردگی و حجم استفاده از انرژی الکترونیکی در صنعت و تاسیسات الکترونیکی و منازل بر کسی پوشیده نیست. با توجه…