نمونه!

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و…

چکیده کوتاه:

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، دانلود پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید،پایان نامه قارچ خوراکی تکمه ای سفید، دانلود پایان نامه

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: rar
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحه: 80
 • حجم: 6,241 کیلوبایت

پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 12

طبقه‌بندی 12

رده بندی 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 19

الف ـ هموتالیسم 19

ب ـ هتروتالیسم 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید: 24

کشت بافت 25

گزینش از طریق کشت تک اسپوری 26

تهیه نقش اسپور 26

الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری 27

اختلاط ساده 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها 29

1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست 30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP 30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها: 33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: 35

1ـ کشت اسپور 35

2ـ جداسازی تک اسپورها 36

3ـ تهیه اسپاون 36

آزمون میوه‌دهی 36

الف ـ تهیه بستر کشت: 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست 39

مهندسی ژنتیک 39

1ـ انتقال ژن 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA 42

روش کشت هموکاریون‌ها 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید 46

تهیه بستر کشت (کمپوست) 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت 49

هوادهی و افت سریع دما 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها) 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی 66

ضریب همبستگی 66

پیشنهادات 67

منابع 69

پیوست 75

چکیده انگلیسی 78

چکیده

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نخست این که بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد که پس از تندش تشکیل یک میسلیوم هتروکاریوتیکی بارور می‌دهد و تنها درصد اندکی از بازیدیوسپورها تک هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این که اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموکاریون و هتروکاریون وجود ندارد و در نهایت آن که تندش اسپور به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باکتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشکلات فوق و پیشرفت‌هایی که در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیک.

کلیدهای جستجو

 • پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • دانلود پایان نامه بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • چکیده کوتاه: پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، چکیده: در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت رقابتی پایدار(همراه پرسشنامه در انتهای پایان نامه و چکیده انگلیسی)، چکیده: پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کار آفرینی، قابلیت بازار یابی، قابلیت نو آوری و مزیت رقابتی پایدار، با هدف ارائه راهکارهای جدید در اداره امور بنگاه های…
 • در این مقاله بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی سختی پذیری فولاد کم آلیاژ 4145H مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. در این فایل pdf بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی سختی پذیری فولاد کم…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه کامل و دقیق درباره بررسی رابطه قابلیت بازاریابی، قابلیت نوآوری و مزیت دسته بندی: دانشگاهی » مدیریت اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 235 حجم: 1,331 کیلوبایت فصل اول : کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسأله 1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق…
 • پاورپوینت با عنوان «آشنایی با رشد و تکامل طولانی مدت ورزشکار و حداکثر تمرین پذیری» می باشد که در 55 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. عبارات کلیدی دوران امادگی اطلاعات فایل نویسنده: تایماز عبدی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 5500 تومان برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • چکیده کوتاه: این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان…
 • چکیده کوتاه: دانلود پایان نامه امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر‌به‌نظیر درقالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 106 دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 106 حجم: 173 کیلوبایت نظیر به نظیر چیست؟ نظیر به نظیر به…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، بررسی مسئولیت پذیری دختران دانش آموز در حیطه خانواده و جامعه، امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد…
 • چکیده کوتاه: پایان نامه و روش تحقیق اینترنت و فرهنگ پذیری جوانان، این پایان نامه دارای 5 فصل کامل، فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها، فصل پنجم نتیجه گیری، دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت…
 • چکیده کوتاه: امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 39 حجم: 323 کیلوبایت پایان نامه…
 • چکیده کوتاه: مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان؛ روستای کمجان در شهرستان نظنز استان اصفهان از مناطق مهم باستانی ذوب فلزات در ایران است. مطالعات باستانشناسی بر روی قطعات سفالی پیدا شده در آن ناحیه، قدمت آن را در حدود 600 سال تخمین…
 • دانلود مقاله با موضوع بررسی تأثیر درجه استحصال آرد بر ترکیب آرد، خواص رئولوژی خمیر و کیفیت نان، در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، درجه استحصال آرد، تأثیر درجه استحصال بر ترکیب و ویژگی های آرد… دانلود مقاله با موضوع بررسی تأثیر درجه استحصال…
 • چکیده کوتاه: مقاله بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی سختی پذیری فولاد کم آلیاژ 4145H؛ فولاد 5145H از سری فولادهای عملیات حرارتی پذیر می باشد که در صنایع مختلف نظیر نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد فراوانی دارد. از جمله مهمترین کاربردهای این فولاد می توان به قطعاتی موسوم به ساب…
 • چکیده کوتاه: چکیده: روستای کمجان در شهرستان نظنز استان اصفهان از مناطق مهم باستانی ذوب فلزات در ایران است. مطالعات باستانشناسی بر روی قطعات سفالی پیدا شده در آن ناحیه، قدمت آن را در حدود 600 سال تخمین می زند. در آن دوره، کوره های ذوب را در شیب تپه…
 • چکیده کوتاه: در این مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت…
 • در این مقاله بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری کمجان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. در این فایل بررسی نحوه تولید مس و ترکیب سرباره در کارگاه باستانی فلزکاری…
 • دسته: مهندسی نفت و شیمی فرمت فایل: doc حجم فایل: 3826 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی گرایش کاربردی با عنوان بررسی کاربرد ترکیب سیلیکای مزوپوری SBA-15 اصلاح شده با گروه‌های اتیلن دی آمین،جهت حذف برخی فلزات سنگین در محلول‌های آبی چکیده: با پیشرفت روز افزون…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 417 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 197 دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر بررسی علم ژنتیک،الگوریتم ژنتیک و روش‌های ترکیب چکیده الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm – GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع…
 • در این مقاله بررسی رفتار انجمادی و ساختار ریختگی آلیاژ بر پایه ترکیب بین فلزی Ti Al حاوی Nb و Si مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. در این مقاله ی کاربردی بررسی رفتار انجمادی…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 477 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 159 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تناسب با اهداف و ارائه الگوی مناسب جذب نیرو (در معاونت هزینه و خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی) چکیده…