نمونه!

پروپوزال کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل 1- اطلاعات مربوط به دانشجو، 2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد با موضوع بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سیستم مدیریت کیفیت جامع در سازمان تامین اجتماعی شهر تهران،

در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

1- اطلاعات مربوط به دانشجو

2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما

3- اطلاعات مربوط به اساتید مشاور

4- اطلاعات مربوط به پایان نامه

الف – عنوان پایان نامه به زبان انگلیسی

ب ـ نوع کار تحقیقاتی

ج – تعداد واحد رساله

د – اطلاعات اختصاصی مربوط به تحقیق

1) موضوع

2) مقدمه

3) بیان مساله تحقیق: (حداقل ده سطر و شامل پرسش اصلی تحقیق)

4) سابقه موضوع

5) اهمیت موضوع تحقیق

6) اهداف تحقیق

7) چهارچوب نظری

8) مدل تحقیق

9) فرضیات و سوالات تحقیق

9-1) سوالات تحقیق

9-2) فرضیات تحقیق

10) روش تحقیق

11) قلمرو تحقیق

12) جامعه آماری

13) روش نمونه گیری و حجم نمونه

13) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

14) روش تجزیه و تحلیل

15) تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

16) محدودیت ها

17) ذکر برخی از منابع و مآخذ

نظریه شورای پژوهشی دانشکده

فرم گزارش عملکرد دو ماهه پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

عبارات کلیدی

  • پروپوزال مدیریت
  • دانلود پروپوزال مدیریت
  • پروپوزال مدیریت دانش
  • پروپوزال مدیریت کیفیت
  • پروپوزال مدیریت بازرگانی
  • دانلود پروپوزال مدیریت دانش
  • دانلود پروپوزال مدیریت کیفیت
  • دانلود پروپوزال مدیریت بازرگانی
  • دانلود پروپوزال مدیریت رایگان

فرمت: doc

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: