نمونه!

پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)

دسته: حسابداری

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 177 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 230

دانلود پروژه و پایان نامه رشته حسابداری

امورمالی در صنعت برق

(بصورت جامع و کامل در قالب 230 صفحه)

*آپدیت شد:

امور مالی برق شهری با 107 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)

مقدمه:

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یكی از اركان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملكرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشكیل می دهد و بنابر این باید از كیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین كیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاكم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملكرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری

در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شركت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حكایت از این دارد كه هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زیادی از شركتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند:

ـ عدم درك صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شركت ها و در نتیجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شركتها.

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب كنترل‌های داخلی در شركتها .

کلمات کلیدی:

صنعت برق

شرکتهای دولتی

صورتهای مالی

امور مالی برق شهری

فهرست

فصل اول ‏2‏

مقدمه:‏ ‏3‏

تاریخچه :‏ ‏7‏

ویژگیهای صنعت برق :‏ ‏10‏

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها :‏ ‏11‏

ضرورت تداوم تأمین برق :‏ ‏12‏

نظارت و كنترل :‏ ‏12‏

انحصار :‏ ‏13‏

آماده كردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت ‏برق ‏14‏

اجرای سیاستهای عدم تمركز :‏ ‏14‏

هزینه یابی :‏ ‏15‏

توجه به منابع و فروش برق :‏ ‏15‏

ظرفیت سازی :‏ ‏15‏

تفكیك فعالیت های برق ‏16‏

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:‏ ‏16‏

تشكیل شركت های توزیع نیروی برق :‏ ‏17‏

حدود 34 شركت مدیریت بهره برداری بخش توزیع در استانهای كشور با ‏مشاركت وزارت نیرو و بخش توزیع در استانهای كشور با مشاركت ‏وزارت نیرو و بخش خصوصی تشكیل شده است . البته در استانهای بزرگ ‏بیش از یك شركت مشغول به فعالیت هستند.‏ ‏17‏

تشكیل شركتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :‏ ‏18‏

محدود نمودن فعالیت در شركتهای توزیع :‏ ‏18‏

اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :‏ ‏19‏

‏« صنعت برق در برنامه های عمرانی »‏ ‏21‏

صنعت برق در برنامه اول عمرانی :‏ ‏21‏

صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :‏ ‏22‏

صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :‏ ‏26‏

تغییر مؤسسات و كاهش فایده صورتهای مالی :‏ ‏30‏

فصل دوم ‏34‏

تبصره های مربوط به وظایف شركتهای دولتی :‏ ‏35‏

بند « الف » تبصره 15 :‏ ‏38‏

بند « ب » تبصره 15 :‏ ‏39‏

بند « 3 » تبصره 24 :‏ ‏39‏

بند « الف » تبصره 27 :‏ ‏40‏

ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :‏ ‏42‏

حسابهای معین تأسیسات برق :‏ ‏52‏

شرح حساب :‏ ‏53‏

‏2 ‏‎–‎‏ تأسیسات تولید برق با نیروی آب :‏ ‏55‏

فصل سوم ‏59‏

تناوب تجدید ارزیابی :‏ ‏64‏

تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :‏ ‏64‏

فصل چهارم ‏66‏

مدیریت صندوق :‏ ‏67‏

چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن :‏ ‏72‏

حسابداری وجوه نقد در شركت های برق :‏ ‏76‏

كنترل های داخلی وجوه نقد در شركتهای برق منطقه ای ‏79‏

راهبری متمركز وجوه در صنعت برق ‏‎–‎‏ دیسپاچینگ وجوه :‏ ‏80‏

‏1 ـ تعریف راهبری متمركز وجوه :‏ ‏82‏

‏2 ـ انواع راهبری متمركز وجوه در صنعت برق :‏ ‏82‏

الف : راهبری متمركز وجوه منطقه ای :‏ ‏84‏

اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :‏ ‏85‏

هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :‏ ‏86‏

هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال كنترل :‏ ‏86‏

زمان گزارشگری نقدینگی :‏ ‏87‏

انواع گزارشهای نقدینگی :‏ ‏88‏

نكات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :‏ ‏89‏

ویژگیهای حساب سپرده :‏ ‏91‏

فصل پنجم ‏92‏

تخصیص و تسهیم :‏ ‏95‏

فصل ششم ‏97‏

هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی :‏ ‏98‏

بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :‏ ‏101‏

نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی :‏ ‏103‏

نقاط قوت :‏ ‏103‏

نقاط ضعف :‏ ‏104‏

روند نسبت های نقدینگی :‏ ‏105‏

فرایند نسبت های اهرمی :‏ ‏106‏

نسبت های مالی در صنعت برق :‏ ‏108‏

نسبت های مالی :‏ ‏109‏

محاسبه نسبتها در صنعت برق :‏ ‏112‏

ترازنامه :‏ ‏117‏

صورت سود (زیان) انباشته :‏ ‏122‏

صورت گردش وجوه نقد :‏ ‏126‏

جریان ورود و خروج وجه نقد :‏ ‏126‏

یادداشتهای همراه صورتهای مالی ‏

یادداشتهای همراه صورتهای مالی ‏

آپدیت جدید:

امور مالی برق شهری با 107 صفحه در قالب ورد بصورت رایگان:)

کلیدهای جستجو

 • پروژه و پایان نامه امورمالی در صنعت برق (بصورت کامل و آپدیت شده)
 • امورمالی در صنعت برق
 • دانلود پایان نامه رشته حسابداری
 • دانلود پایان نامه حسابداری
 • دانلود پروژه مالی رشته حسابداری
 • دانلود پروژه مالی حسابداری
 • دانلود پایان نامه امورمالی در صنعت برق
 • دانلود پروژه مالی امورمالی در صنعت برق

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 178 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 232 دانلود پایان نامه و پروژه پایانی رشته حسابداری پروژه مالی كارخانه برق شهری و امور مالی در صنعت برق (بصورت جامع و کامل در قالب 232 صفحه) *آپدیت جدید: اضافه شدن امور مالی صنعت برق در 123…
 • چکیده کوتاه: مقدمه:وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه……
 • دسته: مهندسی عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 4924 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی معرفی، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آنها (بصورت کامل و آپدیت شده) *آپدیت جدید: اضافه شدن 49 صفحه در قالب ورد و 55…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 485 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 166 دانلود پایان نامه رشته مدیریت با عنوان تجارت الکترونیک (بصورت جامع و کامل در قالب 166 صفحه) *آپدیت جدید:فصل 5 و 6 بصورت رایگان اضاقه شد! چکیده: تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1191 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 183 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت جامع و کامل در قالب 183 صفحه) آپدیتهای جدید: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﮔﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ 8 درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری و رازداری در اﻫﺪای…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 1916 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 245 دانلود پایان نامه رشته مدیریت انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران (بصورت کامل و آپدیت شده) *آپدیت ششم نیز بصورت رایگان اضافه شد! ضوابط انتخاب وانتصاب 70 اسلاید شاخص های انتخاب مدیران 8 صفحه راهنما پرسشنامه انتخاب مدیران 11…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 دانلود پایان نامه رشته مدیریت امنیت شغلی و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان (بصورت جامع و کامل در قالب 90 صفحه) *آپدیت دوم نیز اضافه شد: 1.تاثیر گسترش منابع انسانی در امنیت شغلی 2.امنیت و رضایت…
 • چکیده کوتاه: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر آن دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: apk حجم: 15,690 کیلوبایت قرآن: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر…
 • چکیده کوتاه: دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری، کارآموزی امورمالی اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی؛ منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها و مراتع به عنوان اصلی ترین و محوری ترین مساله به استمرار حیات انسان و بقای کره خاکی و پشتوانه محیط زیست بشر در برنامه ریزی ها مطرح…
 • چکیده کوتاه: گزارش کامل مناسب برای دانشجویان گرایش های مختلف رشته کامپیوتر دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحه: 40 حجم: 158 کیلوبایت فهرست مطالب چکیده مقدمه تاریخچه بورس اوراق بهادار چهار مورد از تکنولوژیها و تکنیک های حسابداری کاربردهای…
 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 1863 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 201 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو) کلیدهای جستجو مدیریت انبار و طراحی یک سیستم انبارداری(کامل و آپدیت شده) دانلود پایان نامه انبار…
 • دسته: هوش مصنوعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 314 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مدل مخفی مارکوف و بهترین الگوریتمهای آموزش (نسخه کامل و آپدیت شده) Hidden Markov Model and Training Algorithms چکیده: یکی از مسائلی که در پردازش سیگنال توجهات را به خود معطوف نموده است، مدلسازی سیگنال است.…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 975 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو) کلیدهای جستجو كنترل موجودی انبار شركت محصولات كاغذی لطیف(کامل و آپدیت شده) انبار انبارداری دانلود پایان…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 499 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 242 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی شناسایی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت،مدیران واحدهای آموزشی (بصورت جامع و کامل در قالب 242 صفحه) *آپدیت جدید: فصل چهارم با عنوان بررسی گرایش مدیران آموزشی…
 • دسته: کارشناسی ارشد فرمت فایل: doc حجم فایل: 1705 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 300 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 179 صفحه) اضافه شدن آپدیت پنجم: 1.انعكاس عاشورا در…
 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 544 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان تامین اجتماعی کلیدهای جستجو بررسی شناختی سامانه اتوماسیون اداری برای آگاه سازی مدیران شرکت (کامل و آپدیت شده) دانلود پایان نامه سیستم اتوماسیون اداری دانلود پایان نامه…
 • دسته: مهندسی کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 پروژه درس شبکه های عصبی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ (نسخه آپدیت شده + پاور پوینت ) چکیده: در این گزارش، شناسایی کاراکتر های دستنویس (حروف کوچک انگلیسی) مورد بررسی…
 • دسته: برق، الکترونیک، مخابرات فرمت فایل: doc حجم فایل: 2260 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 دانلود پایان نامه مهندسی برق نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال و فوق توزیع (بصورت جامع و کامل در قالب 111 صفحه) *آپدیت جدبد: اضافه شدن فصل ششم با عنوان تعیین هزینه توان راكتیو…
 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 922 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار مهارت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب (بصورت کامل و جامع) چکیده تسهیلات تکنولوژیکی موانع موجود بر چاپ و نشر را تا حدودی برداشته است. امروزه اطلاعات فراوانی به…
 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 1876 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو) کلیدهای جستجو مدیریت سیستم انبار و خرید در شركت تجهیزات ایمنی راهها (آپدیت شده) دانلود پایان…