نمونه!

تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

دسته: سایر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1412 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 170

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

چکیده:

نگاهی گذرا به تاریخ جهان از گذشته تا به حال موید این مسأله است که انسان‌ها از دیر باز تاکنون به ضرورت وجود ارتباطات سیاسی و اقتصادی و تبادل فرهنگی با سایر جوامع معتقد بوده و ضمن تلاش برای شناختی مبتنی بر واقعیات از سایر انسان‌ها، همواره می کوشید‌ه‌اند در جهت حفظ و ارتقای منافع خود در مناسبات با دیگران از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند. از آن‌جا که در دنیای کنونی ، تعاملات و ارتباطات رسمی جوامع انسانی، بیش‌تر در قالب روابط دولت‌ها معنا پیدا می‌کنند و از سوی دیگر ملت‌ها در یک فرآیند دمکراتیک و مدنی، پیگیری نیازها و علایق خود را به دولت‌ها واگذار کرده‌اند، از این رو دولت‌ها هستند که بایستی بازتابنده خواسته‌ها، نیازها و تأمین‌کننده منافع ملت‌ها محسوب شوند.

موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست. عدم توجه به تحولات موجود در عرصه‌های استراتژیک، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی نظرها می شود. اگرچه تاریخ تعارض آمریکا و ایران در دوره جدید حیات نظام سیاسی در ایران، به آغازین روزهای خیزش انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) باز می‌گردد؛ اما این واقعیت که تغییر شرایط محیطی و ابزارهای حقوقی و فن‌آورانه، آمریکا را به سوی طراحی و اجرای سیاست‌های تازه‌ای رهنمون کرده است؛ غیرقابل انکار می‌نماید.

کلید واژه ها:

روابط بین‌المللی

سیاست خارجی

روابط ایران و آمریکا

سیاست تغییر اوباما

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و طرح تحقیق … 1

1 1 مقدمه – – … 2

1 2 طرح مسأله – – … 3

1 3 انگیزه و اهمیت انتخاب موضوع – – … 6

1 4 سؤالات و فرضیات – – … 7

1 5 متغیرها و واژه های کلیدی – – … 8

1 6 واژه های کلیدی و تعریف مفاهیم – – … 8

1 7 روش تحقیق – – … 11

1 8 روش گردآوری اطلاعات – – … 11

1 9 سازماندهی پژوهش – – … 11

فصل دوم :ادبیات نظری تحقیق … 12

2 1 مقدمه – – … 13

2 2 سازه انگاری یا کانستراکتیویسم – – … 16

2 3 چارچوب تحلیلی سازه انگارانه در روابط بین الملل – – … 16

2 3 1 هستی شناسی – – – … 19

2 3 1 1 ساخت مادی فکری منابع – – – – – … 21

2 3 1 2 ساختار یابی – – – – … 22

2 3 1 3 هویت پویا و تجلی آن در سیاست بین المللی – – – – … 23

2 3 2 معرفت شناسی – – – … 24

2 3 2 1 جنبه فکری معنایی واقعیت – – – – – … 24

2 3 2 2 انواع طبیعی و انواع اجتماعی – – – – … 25

2 3 2 3 قوام بخشی ساختار کارگزار – – – – – … 25

2 3 2 4 تقریر و توصیه در تحقیق – – – – … 26

2 3 سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی – – … 27

سیاست گذاری … 35

2 5 انواع رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در تقابل با ایران – – … 47

2 5 1 رویکرد تقابل گرایی تعامل گرایانه – – – Interactional cunterism Approach … 47

2 5 2 رویکرد تعامل گرایی – – – Approach Interactional … 48

2 5 3 رویکرد تقابل گرایی – – – cunterism Approach … 48

فصل سوم :تاریخچه روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا … 51

3 1 روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران – – … 51

3 1 1 تاریخچه شکل گیری روابط از آغاز تا جنگ جهانی دوم – – – … 51

– – -3 1 2 از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد 1332 … 56

3 1 3 از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی – – – … 59

3 1 3 1 روابط سیاسی – – – – … 61

3 1 3 2 روابط اقتصادی – – – – … 63

3 1 3 3 تحکیم روابط اطلاعاتی امنیتی – – – – – … 66

3 2 روابط خارجی ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره اوباما – – … 68

3 2 1 چرخش در سیاست خارجی آمریکا – – – … 68

3 2 2 روابط ایران و آمریکا در دوران تحولات انقلابی تا بحران گروگان گیری – – – … 71

3 2 3 روابط ایران و آمریکا از بحران گروگانگیری تا پایان جنگ با عراق – – – … 75

3 2 3 1 تلاش برای حل بحران تا صدور بیانیه الجزایر – – – – … 75

3 2 3 2 آغاز جنگ ایران و عراق – – – – … 79

3 2 4 روابط ایران و آمریکا از پایان جنگ تا روی کار آمدن دولت اصلاحات – – – … 83

3 2 5 روابط ایران و آمریکا از دولت اصلاحات تا دولت اوباما – – – … 91

فصل چهارم :سیاست تغییراوباما … 111

4 1 انتخاب اوباما – – … 111

4 سیاست تغییر در داخل آمریکا – – 2 … 113

4 3 اصول دکترین اوباما و شعار تغییر – – … 114

4 4 سیاست تغییر در عرصه خارجی – – … 116

4 4 1 خاورمیانه – – – … 118

4 4 1 1 مسأله فلسطین – – – – … 118

4 4 1 2 افغانستان و پاکستان – – – – … 119

4 عراق – – – – 4 1 3 … 112

فصل پنجم : عوامل تنشزای روابط دوطرف … 117

5 1 بنیان های سیاست خارجی آمریکا – – … 119

5 1 1 مکات سه گانه – – – … 119

الف. مکت هامیلتونیسم؛ … 119

ب. مکت جکسونیسم؛ … 121

ج. مکت ویلسونیسم؛ … 121

5 1 2 عوامل مؤثر بر سیاست خارجی امریکا – – – … 123

الف. عوامل دولتی … 123

ب.عوامل غیردولتی … 123

5 2 رویکرد سیاست تغییر اوباما نسبت به ایران – – … 124

5 3 علل و عوامل تعامل ایران و آمریکا – – … 129

5 3 1 فعالیت ایران در روند غنی سازی اورانیوم – – – … 131

5 3 2 امنیت سازی در افغانستان و عراق – – – … 131

5 3 3 بازسازی ادراک سیاسی نسبت به ساختار قدرت در ایران – – – … 131

5 5 مهمترین محورهای مناقشات روابط ایران و آمریکا – – … 132

5 5 1 مسأله تروریسم و روابط ایران و آمریکا – – – … 132

5 5 2 مسأله هسته ای – – – … 133

5 5 2 1 راهبرد تهدید و تطمیع )سیاست چماق و هویج( – – – – … 134

5 5 2 2 راهبرد فشار از بیرون، تغییر از درون – – – – … 134

5 5 2 3 راهبرد فشار از پایین و چانهزنی از بالا – – – – … 135

5 5 2 4 سیاست های آمریکا برای مقابله با برنامه هسته ای ایران – – – – … 136

5 5 3 مسأله طرح خاورمیانه بزرگ – – – … 141

5 5 4 مسأله صلح خاورمیانه – – – … 142

5 6 علل و عوامل تقابل ایران وآمریکا – – … 142

5 7 هویت به عنوان عامل بازدارنده روابط ایران و آمریکا – – … 143

5 8 انتخابات در ایران: رویکرد روحانی و ظریف – – … 149

5 9 1 رابطه ایران و آمریکا بعد از انتخابات – – – … 153

– – -5 9 2 سفر روحانی به نیویورک 1392 … 155

5 9 3 اوباما در حال مکالمه تلفنی با حسن روحانی – – – … 156

5 9 4 مذاکرات ژنو – – – … 158

5 8 نتیجه گیری – – … 159

منابع … 165

کتابها … 165

مقالات … 168

English … 172

دانلود پایان‌نامه تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

کلیدهای جستجو

 • تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا
 • سیاست خارجی
 • روابط ایران و آمریکا
 • سیاست تغییر اوباما
 • دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی
 • تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا
 • دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 • دانلود پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی
 • خرید پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی
 • تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 419 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تاثیر و نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان (بصورت جامع و کامل 200 صفحه در قالب ورد) چکیده: جمهوری اذربایجان در سال 8228…
 • دسته: سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1725 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 317 دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 چکیده: موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه…
 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 174 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان سیاست ایالت متحده آمریكا در خلیج فارس سوال: تحلیل سیاست آمریكا از واقع خلیج فارس بر چه مبنایی صورت می گیرد؟ فرضیه: كشورهای خلیج فارس چقدر ثبات دارند و آیا…
 • پیش گفتار در دهه های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت ها به وقوع پیوسته، دولتها را…
 • چکیده کوتاه: اوراق سیاست آلمان و سیاست بین الملل دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 16 حجم: 266 کیلوبایت اوراق سیاست آلمان و سیاست بین الملل کلیدهای جستجو اوراق سیاست آلمان و سیاست بین الملل برای دانلود اینجا کلیک…
 • مقدمه از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی ، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است . سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام…
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعدادصفحات:47 تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا چكیده : جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینكه متهم در ارتكاب جرم دیگری كه…
 • دسته: کارشناسی ارشد فرمت فایل: doc حجم فایل: 150 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 روابط بین الملل و روابط عمومی مقدمه تكنولوژی های نوین ارتباطی تاثیرات بسیاری در نحوه انتقال پیام در درون و برون كشورهای دنیا ایجاد كرده است. بهره مندی از دانش روز، به ویژه در بخش IT…
 • چکیده کوتاه: دانلود تحقیق روابط عمومی-جستاری کوتاه در روابط عمومیدر قالبdoc،ودر 27صفحه،قابل ویرایش،شامل:مطالعه تاریخ روابط عمومی در دنیا حاکی از آن است که در هر مقطع تاریخی بر یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جوهره روابط عمومی تاکید شده است.هنر روابط عمومی در واقع ب… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات…
 • چکیده کوتاه: در میزگرد تخصصی بررسی اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1387، اقتصاد ایران از 4 منظر دسته بندی: دانشگاهی » علوم اقتصاد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحه: 39 حجم: 329 کیلوبایت در میزگرد تخصصی بررسی اقتصاد ایران در 9 ماهه سال 1387،…
 • بخشی از متن: درک دنیای انیمیشن: می خواهیم پیش از پرداختن به چگونگی نوشتن کارتون، قدری در مورد رسانه انیمیشن سخن بگوییم. این بحث شما را در درک وقایع و شرایط کلی دنیای انیمیشن یاری خواهد نمود. به هر حال نویسنده کارتون نخستین حلقه زنجیره تولید آن است و هر…
 • چکیده کوتاه: مقدمه کشور ما تقریبا بیش از نیم قرن است که با آمریکا بیش از هر کشور دیگری رابطه گسترده دارد . در این مدت، تحولات و سیاستهای داخلی و خارجی ایالات متحده تاثیر به سزایی در تحولات کشور ما داشته است و دارد . البته چگونگی این رابطه…
 • مقدمه کشور ما تقریبا بیش از نیم قرن است که با آمریکا بیش از هر کشور دیگری رابطه گسترده دارد . در این مدت، تحولات و سیاستهای داخلی و خارجی ایالات متحده تاثیر به سزایی در تحولات کشور ما داشته است و دارد . البته چگونگی این رابطه بسیار متفاوت…
 • دانلود تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل: شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا نحوه گزینش کاندیداها… دانلود تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا، در…
 • دسته: سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 19158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران چکیده: موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر…
 • موضوع پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (2001-1979) جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) مقدمه: خاورمیانه به عنوان منطقه ای استراتژیک جایگاه عمده و حساسی در رقابتهای دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟ جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Does auditor tenure affect accounting conservatism? further evidence عنوان فارسی مقاله: آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based عنوان فارسی مقاله: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر…
 • چکیده کوتاه: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای – تاثیر سیاست های ضد صهیونیستی دولت احمدی نژاد بر روابط ایران و اتحادیه اروپا دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 165 حجم: 473 کیلوبایت مقدمه: با پیروزی انقلاب…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان ارزیابی احتمالی تاثیر تغییر اقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک جلگه ها. جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands عنوان فارسی مقاله: ارزیابی احتمالی تاثیر تغییر اقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب…