Metered!

گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح جهاد کشاورزی…

سلام عرض کردم. نویسنده سایت، سیامک، در خدمت شماست. شما را گوگل به این صفحه هدایت کرده است به امید اینکه بتوانید «گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح جهاد کشاورزی…» را دانلود کنید. مشخصات دقیق «گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح جهاد کشاورزی…» را در پایین می بینید:

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

پیش گفتار

کشاورزی به عنـوان یکی از مهم تـرین بخش هـا در سـاختار اقتصـاد کلان کشـور به شمار آمده و محوریت این بخش در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی کشـور طی سال های بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مطرح بوده است. با توجه به اینکه بشر در هر زمان و تحت هـر گـونه شـرایط رشـد و تـوسعه صنعتی و فـن آوری جدید، از تولیدات کشاورزی ب ه ویژه مـواد خوراکی بی نیاز نبوده و نخواهد بود، لذا پیوسته یکی از نگرانی های اصلی سیاستگذاران و دولتمـردان کشـورها، تأمین مـایحتاج عمومی و امنیت غذایی بوده و می باشد. افزایش تولیدات کشاورزی، نیل به خود کفـایی نسبی و در یک کلام امنیت غذایی در کشور، مستلزم بهره گیری بهینه از دانش و فـن آوری هـای جدید کشاورزی متناسب با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف کشورخواهد بود و این مهـم، زمانی تحقق خواهد یافت که به امر پژوهش به طور اعم و تحقیقات کشاورزی بطور اخص توجه کافی مبذول شود.

فهرست

فصل اول

– تاریخجه سازمان … … … …1

– قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی …1

الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت …3

ب_امور پژوهش ، آموزش و ترویج …3

ج_ امور منابع طبیعی و آبخیزداری …4

د_ امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی …4

ه_ امور کشاورزی، دام و آبزیان …4

ز_ امور حمایتی …5

– شـرح وظایـف وزارت جهاد کشاورزی …6

الف_ سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت …6

ب_ امور پژوهش ، آموزش و ترویج …6

ج_ امور منابع طبیعی و آبخیزداری …6

د_ امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی …7

ه_ امور کشاورزی، دام و آبزیان …7

ز_ امور حمایتی …8

فصل دوم

– معاونت امور زراعت

– وظایف …9

– جدول آماری سطح زیر کشت محصولات زراعی استان گلستان … 10

– پیشرفت علم علف های هرز در ایران …11

– GIS ابزاری کارآمد در تحقیقات علف های هرز …11

– اهداف مبازرزه با علفهای هرز…12

– بررسی مقایس ه ای آللوپاتی و رقابت …12

– کم توجهی به اهمیت خسارت علف های هرز …13

– جایگاه کنترل علف های هرز سبزی و صیفی در ایران …13

– مبارزه شیمیائی با علف های هرز کلزا … 13

– جنبه هائی از کنترل یولاف وحشی درمزارع گندم …14

– بیماری ساق سیاه کلزا رو به گسترش است … 15

– آشناسایی با علفکشها …16

– آشنایی با سموم جدید شته کش – مبارزه با علفهای هرز و بیماری کلزا…17

– آشناسایی آفات برگخوار کلزا …18

– کشت گندم …19

– مشاهده بیماری زنگ زرد دراوایل بهار… 21

– مشاهده فوزاریوم گندم در نیمه اول اردیبهشت ماه …22

– آشنایی با علفکش های نازک برگ و علف کش های پهن برگ …23

– زمینها کوچک است، شالیکاری صرف نمی کند … 24

– زیتون… 25

فصل سوم

– فرمهای گزارش پیشرفت کارآموزی از شماره 9 -1

– فرم پایان دوره کار آموزی

تاریخچه

ت نوع اقلیمی ، وجود منابع و ذخایر غنی، امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات ، از جمله قابلیت های بخش کشاورزی است.

٢٣ درصد شاغلان کل کشور در این بخش اشتغال دارند و ٢٦ درصد تولید ناخالص داخلی ،٢٦ درصد صادرات غیر نفتی و بیش از ٨٠ درصد غذای کشور در بخش کشاورزی تامین می شود.

این بخش از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی ، توسعه تحقیقات و فنآوری ها و توسعه مشارکت های مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می آید.

بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مورد اهتمام و تایید قانونگذاران ، برنامه ریزان و دستگاه های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرصه کشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آمده است.

اما به علت برخی ناهماهنگی ها و سیاست ها، نظام ها و روش های ناکارا، تداخل وظایف ، دوباره کاری ها … و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشکسالی و سیل) بخش کشاورزی در سال های اخیر با دشواری هایی روبه رو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.

به منظور رفع این نابسامانی ها و نارسایی ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداری ، کاهش تصدی های غیر ضروری، ارتقای بهره وری و کارایی نیروی انسانس و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی کاری ها … و تجمع امور کشاورزی ، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ کند. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسان ، سرانجام در تاریخ ششم دی ماه سال ٧٩ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم دی ماه ١٣٧٩ توسط شورای نگهبان تایید شد.

نظربه اهمیت این قانون و ضرورت آگاهی همکاران از مفاد آن لازم دیدیم تا متن کامل « قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی » را منتشر کنیم.

امید است با تلاش همه اعضای خانواده بزرگ ‘جهاد کشاورزی’ زمینه های تحقق این قانون فراهم شود و در آینده ای نزدیک شاهد توسعه پایدار کشاورزی ایران باشیم.

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

ماده ١_ در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشکیل می شود.

ماده ٢_ کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می شود. شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیر دولتی در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل ١٣٣ قانون اساسی می رسد.

تبصره ١_ وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه واحدها ، موسسات و شرکت های وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می باشند، تعیین و حداکثر تا پایان سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کند.

تبصره۲_ به منظور صرفه­جویی در هزینه­ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز کند.

  • گزارش کارآموزی زراعت واصلاح جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت
  • بخش گالیکش نبات

لینک دانلود

اگر درباره «گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح جهاد کشاورزی…» پرسشی دارید یا در مراحل دانلود و دریافت به مشکل برخورده اید به تلگرام ما (09168416830) پیام بفرستید و همراه با پیام خود لینک «http://metered.ir/articles/9401-check-it.html» را بفرستید.