نمونه!

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

موضوع:

مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

در راستای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، طرح تحقیقاتی ((مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب برای ایران)) انجام پذیرفته و با یاری پروردگار متعال به مرحله نهایی رسیده است.

در انجام این طرح تحقیقاتی، یک گروه پنج نفره متشکل از مدیر طرح (آقای محمد رضا عاطفی)، یک کارشناس ارشد و سه کارشناس، زمانی حدوداً سه ماهه را به تحقیق و مطالعه در زمینه سیستم های مدیریت منابع انسانی (HRM)، بررسی وضع موجود منابع انسانی در وزارت بهداشت و درمان و مدلهای نوین در این زمینه گذرانیده اند.

گروه مذکور ضمن استفاده از بسیاری منابع داخلی موجود در ایران، به این منابع قناعت ننموده و با استفاده از شبکه جهانی اینترنت ده ها مقاله و گزارش چندین کنفرانس مربوط را در زمینه HRM مورد کنکاش و بررسی قرار داده است.

طرح تحقیقاتی مذکور، در چهار مرحله به انجام رسیده، که از قرار ذیل می باشد:

مرحله اول) مطالعه قوانین اداری و استخدامی جمهوری اسلامی ایران و استخراج مواردی از این قوانین که مرتبط با مقوله مدیریت منابع انسانی و یا خطاب به وزارت بهداشت و درمان و کارکنان آن.

مرحله دوم) استخراج کلیات و ادبیات مدیریت منابع انسانی با استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی.

مرحله سوم) بررسی موضوعی مدلهای نوین مدیریت منابع انسانی از طریق مقالات و تئوریهای روز جهان در اینترنت و مراجعه به کتابخانه های دانشگاهها و استفاده از متن سخنرانیها و پایان نامه ها.

مرحله چهارم) ارائه پیشنهادات و الگوهای مناسب برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با در نظر گرفتن الگوهای نوین جهانی و نتایج حاصل از بررسی چالشهای موجود در این بخش.

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: