نمونه!

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

دسته: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 423 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 254

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

(کامل و آپدیت شده)

*توجه:

آپدیت جدید اضافه شد:

اضافه شدن بخش پنجم در قالب چهار فصل و 44 صفحه

پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت.

عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه.

کلمات کلیدی:

خاورمیانه

دولت جدید عراق

سیاست خارجی

مطالعات منطقه ای

دولت اسلامگرای ترکیه

جمهوری اسلامی ایران

کلیات پژوهش:

۱-طرح مساله

حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.

حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..

۲-انگیزه انتخاب موضوع:

-علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی

-اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران

-تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.

-گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.

۳-اهمیت موضوع:

به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

بخش اول : مقدمه نظری 2

كلیات پژوهش 3

1-طرح مساله 3

2-انگیزه انتخاب موضوع 4

3-اهمیت موضوع 4

4- سئوال اصلی 4

5- فرضیه اصلی 4

6- متغیرهای دخیل 5

7- هدف پژوهش 5

8- قلمرو پژوهش 6

9- روش پژوهش 6

10- اركان و پایه های نظری تحقیق 6

11- سطوح تحلیل 7

12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش 7

13- سازماندهی تحقیق 8

چارچوب نظری پژوهش 9

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری 10

1- نظریه نوواقع گرایان 12

2- نوکاركردگرایی 14

3- نهادگرایی نئولیبرال 15

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط

بین الملل 19

1- روابط بین الملل به مثابه یک بازی 20

2- انواع بازی ها در روابط بین الملل 21

3- بازی با حاصل جمع جبری صفر 21

4- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر 22

تعریف مفاهیم 24

جمهوری اسلامی ایران 25

ایران 25

تركیه 26

عراق 27

دولت اسلامگرای 27

سیاست خارجی 28

بخش دوم : 29

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 30

– دوره اول ( 80-1979 ) : 31

– مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت 31

1- اقدام اثباتی 32

2- اقدامات سلبی دولت موقت 34

– دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 ) 35

مشخصات اصلی دوره دوم 35

الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی 35

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا 37

1- بعد اثباتی 37

2- بعد سلبی 39

– دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات

منافع ملی 43

مشخصات دوره سوم: 44

1- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی 44

2- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه 45

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن 50

– اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه 52

– نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53

– سیاست خارجی ترکیه 55

– روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی 59

– سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه 66

– مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه 76

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 80

الف) موقعیت جغرافیایی عراق 80

1- ژئوپلتیک آب 84

2- ژئوپلتیک نفت 85

3- ژئوپلتیک کردها 86

1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق 86

2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد 89

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق 90

2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق 91

3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق 91

4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان 91

5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده 92

6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال 92

4- ژئوپلتیک کردها 93

ب) مختصات عراق جدید 95

1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید 95

1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی 95

2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای 96

1-2-1- اختلاف با ترکیه 96

2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران 96

3-2-1- اختلاف با سوریه 97

4-2-1- اختلاف با کویت 97

3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی 98

ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید 99

1- جمهوری اسلامی ایران 99

2- جمهوری ترکیه 100

1-2- طرح اوزال 101

2-2- سیاست ترک سازی 101

3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی 102

4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها 102

3- عربستان سعودی 102

4- سوریه 103

5- اسرائیل 104

6- ایالات متحده آمریکا 104

7- روسیه 106

8- اروپا 107

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق 108

– زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق 108

الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق 108

ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق 111

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق 113

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 114

الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام 114

ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 116

ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق 119

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق 120

الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد 120

ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد 121

ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن 123

د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت 127

1- کسب امتیاز سیاسی 127

2- ملاحظات اقتصادی 127

3- شرکت در ترتیبات منطقه ای 128

4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق 128

ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا 130

1- حفظ تمامیت ارضی عراق 130

2- حمایت ترکمن ها 130

3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا 131

و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق 132

ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق 134

ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق 135

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در

عراق (تفاهمات) 136

الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به

تحولات عراق 137

ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141

ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید 143

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق 145

الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145

1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق 145

2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق 149

3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق 150

ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق 151

1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق 151

2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک 152

3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق 153

4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید 154

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 155

الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق 156

1- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی 156

2- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی 157

3- همکاری در زمینه نفت و گاز 158

ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق 160

1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی 160

2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها 160

3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز 162

ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید 164

1-زمینه های رقابت 164

1-1-رقابت در بازار عراق 164

1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ 164

2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید 166

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168

1-فدرالیسم 170

2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران 185

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی 190

آپدیت جدید:

بخش پنجم:ترکیه و بحران عراق – راهکارهای ایران 203

فصل اول:ترکیه و بحران عراق: 203

الف – مهمترین نگرانی های داخلی و خارجی ترکیه 203

ب – مشکلات، ناشی از مسائل فوق در جریان حمله آمریکا به عراق 204

ج – جایگاه ترکیه در سیاست منطقه ای آمریکا 208

سیری در تاریخ روابط ترکیه و عراق 211

روابط ترکیه و عراق پس از صدام 214

تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 215

فصل دوم: مداخله ترکیه در شمال عراق 221

تحلیل حملات نظامی اخیر ترکیه به شمال عراق 222

فصل سوم: آثار استراتژی های سیاسی – امنیتی اسراییل بر روابط ایران و ترکیه 228

1. جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه 230

2. تغییر ژئوپلیتیکی مسائل قدرت و سیاست در خاورمیانه بعد از حوادث ١١ سپتامبر 233

الف- جبهه جنوبی؛ 235

ب- جبهه شمالی؛ 235

3. متغیرهای تأثیرگذار بر روابط ایران و ترکیه و آثار آن بر اسرائیل 236

الف) نگاه ایدئولوژیک و سیاسی به منطقه 237

ب) حضور آمریکا درمنطقه 237

ج) امنیت انرژی و اقتصاد 239

د) برنامه های هسته ای ایران 240

فصل چهارم:بررسی ابعاد سیاسی روابط عراق و ترکیه 242

فهرست منابع 243

کلیدهای جستجو

 • عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
 • دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی
 • دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 • دانلود پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی
 • خرید پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • سیاست خارجی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق
 • خاورمیانه
 • دولت جدید عراق
 • سیاست خارجی
 • مطالعات منطقه ای

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دسته: سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1725 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 317 دانلود پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد علوم سیاسی سیاست های خارجی آمریکا در قبال ایران در قرن 21 چکیده: موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پایان‌نامه کارشناسی ارشد جایگاه ایران در روند منطقه گرایی خاورمیانه کلیدهای جستجو منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منطقه گرایی سیاست خارجی جایگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری…
 • دسته: سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 19158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی استراتژی امنیتی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران چکیده: موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر…
 • پذیرش قدرت ایران شاید بتوان یکی از مهم ترین ویژگی های عراق جدید را تاثیر گذاری و نقش افرینی طیف وسیعی از گروه های داخلی بازیگران منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای در روند تحولات سیاسی – امنیتی و اقتصادی این کشور تلقی کرد . فارغ از نقش عوامل…
 • چکیده کوتاه: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر آن دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: apk حجم: 15,690 کیلوبایت قرآن: مجموعه آیات منتسب به حضرت امیرالمومنین (ع) در قرآن به همراه ترجمه و تفسیر…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 419 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 200 دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تاثیر و نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان (بصورت جامع و کامل 200 صفحه در قالب ورد) چکیده: جمهوری اذربایجان در سال 8228…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 دانلود پایان نامه رشته اقتصاد بررسی و تحلیل آثار فناوری اطلاعات بر روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران *قابل استفاده برای رشته های مدیریت و آی تی مقدمه در سال‌های اخیر، كشورهای توسعه‌یافته با كنارگذاشتن تدریجی تجارت…
 • مقاله ترجمه شده با عنوان سیاست مالیاتی اتخاذ شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل مقاله دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد ترجمه مقاله سیاست مالیاتی اتخاذ شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان سیاست مالیاتی اتخاذ شده…
 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 بکار گیری مدلهای جدید در سیاست خارجی مقدمه تحلیلگران سیاسی بصورت سنتی بر روی این مسئله تمركز می نمودند كه كه چگونه یك تصمیم گیر بر روی یك راه حل از میان تعداد متعددی از آلترناتیوها…
 • دسته: سایر فرمت فایل: doc حجم فایل: 77 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود مقاله رشته حقوق مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چکیده پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق…
 • دسته: فقه،حقوق،الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چكیده : تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام…
 • چکیده کوتاه: استراتژی جدید بوش در عراق دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 20 حجم: 78 کیلوبایت بعد از آن همه مطالعه و بررسی و تحقیق برای تعیین استراتژی که انعکاس یک جنگ شکست خورده با صدها هزارکشته در…
 • چکیده کوتاه: مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل…
 • چکیده کوتاه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی…
 • چکیده کوتاه: در این پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی به صورت کامل و تخصیص از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد دسته بندی: دانشگاهی »…
 • در این پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی به صورت کامل و تخصیص از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت…
 • دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT) فرمت فایل: doc حجم فایل: 400 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 146 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت،آی تی و توسعه فناوری با عنوان دولت الکترونیک ، بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق آن و نقش دولت الكترونیك در آموزش و پرورش چكیده: آغاز اصلاحات ساختاری…
 • موضوع: کاربرد سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در جنگ ایران و عراق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) مقدمه بررسی های باستان شناسی نشان می دهد که تا نخستین دوره ها نوسنگی: خبری از جنگ نیست ولی در ادوار بعدی عصر نوسنگی، بشر توانست سلاح بسازد و جنگ بین همنوعان بطور…
 • مقدمه: جنگ بی تردید یکی ا ز شگفت انگیزترینم پدیده های اجتماعی است و بسیاری از مواقع ناخواسته در عرصه حیات بشری آفریننده تاریخ و دگرگون کننده آن بوده است. پس جنگ یکی از متغیرهای مهم تحول حیات اجتماعی است. در طول تاریخ جنگهای متعددی که ناشی از عوامل مختلفی…
 • چکیده کوتاه: تحقیق با موضوع جنگ ایران و عراق، در قالب Word و در 57 صفحه، قابل ویرایش دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 57 حجم: 94 کیلوبایت اشاره‌ سئوال‌ جدی‌ نسل‌ جوان‌ و اندیشمند جامعه‌ ما درخصوص‌ چگونگی‌…