نمونه!

کارآموزی شیمی کاربردی

چکیده کوتاه:

مقدمه یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود . یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود . یک درخت سرد در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد . یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ا…

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: rar
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحه: 130
 • حجم: 1,469 کیلوبایت

مقدمه

یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می شود .

یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می شود .

یک درخت سرد در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می شود و شکل معبدی می گیرد .

یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می آید .

اگر در برگ ، خاک ، چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می کند چنان کنم.

فهرست

فصل 1 : آشنایی کلی با مکان کارآموزی … 1

تاریخچه … 2

خط مشی کیفیت … 3

سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل … 4

کنترل فرآیند … 5

فصل 2 : تاریخچه گندم … 6

1-2 . تاریخچه گندم … 7

2-2 . گیاه شناسی گندم … 8

3-2 . مشخصات فیزیکی دانه گندم … 9

4-2 . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی … 10

1-4-2 . گندم قرمز بهاره … 10

2-4-2 . گندم دیوروم و دیوروم قرمز … 10

3-4-2 . گندم سخت قرمز زمستانه … 10

4-4-2 . گندم نرم قرمز زمستانه … 10

5-4-2 . گندم سفید ( سخت و نرم) … 10

6-4-2 . گندم مخلوط … 10

5-2 . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم … 11

1-5-2 . وزن حجمی یا وزن واحد حجم … 11

2-5-2 . وزن دانه … 11

3-5-2 . اندازه و شکل دانه … 11

4-5-2 . سختی دانه … 11

5-5-2 . زجاجیت … 11

6-5-2 . رنگ … 12

7-5-2 . دانه های سیب دیده … 12

8-5-2 . ناخالصی ها … 13

6-2 . بیماری های گندم … 14

1-6-2 . زنگ گندم … 14

2-6-2 . فوزاریوم گندم … 14

3-6-2 . سیاهک … 14

4-6-2 . ناخنک … 14

5-6-2 . نماتد گندم … 14

7-2 . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم … 15

1-7-2 . رطوبت … 15

2-7-2 . مقدار پروتئین … 15

3-7-2 . کیفیت پروتئین … 16

4-7-2 . اسیدیته چربی … 16

8-2 . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم …17

1-8-2 . کربوهیدرات ها … 17

2-8-2 . گلوتن … 20

3-8-2 . چربی ها … 21

4-8-2 . پنتوزان ها … 22

5-8-2 . سایر قندها … 23

6-8-2 . آنزیم های گندم … 23

7-8-2 . مواد معدنی گندم … 24

8-8-2 . ارزیابی حسی گندم … 24

9-2 . نگه داری گندم … 28

1 -9-2 . سیلو های نگه داری گندم … 28

10-2 . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی … 30

1-10-2 . آزمون نمونه ها … 30

فصل 3 : آسیاب کردن … 32

مقدمه … 33

1-3 . مواد اولیه خام … 33

2-3 . مراحل تهیه … 33

3-3 . مراحل مختلف … 34

4-3 . شستشوی گندم … 36

5-3 .تمیز کردن به روش خشک … 36

6-3 . الک جدا کننده … 37

7-3 . جدا کردن بذر علف های هرز … 37

8-3 . آسپیراتور … 38

9-3 . پوست گیری … 38

10-3 . آهن گیر … 38

11-3 . شن گیر … 39

12-3 . سیکلون ها … 39

13-3 . فرآیند آسیاب کردن گندم … 40

14-3 . مواد افزودنی به آرد … 40

15-3 . مخاطرات و پیشگیری از آن‌ها … 41

16-3 . مداوای بیماران خارش ناشی از حبوبات … 44

فصل 4 : تکنولوژی تولید ماکارونی … 45

مقدمه … 46

1-4 . مواد اولیه ماکارونی … 48

1-1-4 . سمولینا … 48

2-1-4 . آب … 49

3-1-4 . تخم مرغ … 50

4-1-4 . مواد افزودنی مجاز … 51

5-1-4 . نمک … 51

6-1-4 . السیتئین هیدروکلراید … 51

7-1-4 . منو و دی گلیسرید … 52

8-1-4 . بتا کاروتن … 52

9-1-4 . ویتامین C … 52

10-1-4 . ویتامین های گروه B … 52

2-4 . فرآیند تولید ماکارونی … 53

1-2-4 . روش غیر پیوسته … 53

2-2-4 . مخلوط کردن اجزاء خمیر … 53

3-2-4 . ورز دادن خمیر … 55

4-2-4 . دستگاه رشته ساز … 56

5-2-4 . قالب های ماکارونی … 57

تمیز کردن قالب ها و پرس ها … 59

6-2-4 . خشک کردن ماکارونی … 59

1-6-2-4 . گرمخانه های ماکارونی … 59

2-6-2-4 . سیستم گرمایش … 60

3-6-2-4 . فن ها … 60

4-6-2-4 . سیستم مکش رطوبت … 60

3-4 . روش های خشک کردن ماکارونی … 61

1-3-4 . تئوری های خشک کردن ماکارونی … 62

2-3-4 . نواقص ناشی از روش های خشک کردن … 63

4-4 . برش و بسته بندی ماکارونی … 65

5-4 . ویژگی های ماکارونی … 65

6-4 . ویژگی های پخت ماکارونی … 65

7-4 . کنترل کیفیت فرآورده نهایی … 67

1-7-4 . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن … 67

2-7-4 . کنترل PH … 68

3-7-4 . نشاسته در آب پخت … 68

4-7-4 . آزمون قوام رشته ها … 68

5-7-4 . انحناپذیری یا مقاومت به خمش … 69

6-7-4 . وجود لک … 69

7-7-4 . رنگ … 69

8-7-4 . سایر آزمون ها … 70

9-7-4 . ارزیابی حسی محصول نهایی … 70

فصل 5 : پروسه تولید … 72

توزین غلات … 73

تخلیه گندم … 73

انتقال و حمل غله … 73

معایب سیلوهای فلزی … 74

سیلو و تجهیزات مورد استفاده در ذخیره سازی … 74

سیلوهای فلزی … 74

پروسه تولید آرد … 75

عملیات بوجاری و تمیز کردن گندم … 75

گندم های مصرفی و نا خالصی های آن ها … 76

ناخالصی ها و اثرات نامطلوب آنها … 76

بوجاری و تمیز کردن گندم از ناخالصی ها … 77

دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها … 79

عملکرد دستگاههای شن گیر … 80

متد کار … 81

عملکرد دستگاه پوست گیر … 82

عملیات آسیاب گندم … 82

الک کروپ … 83

والس … 83

فیلتراسیون … 84

سیستم قسمت الکترونیک فیلتر … 84

اختلاط آرد … 84

خلاصه پروسه تولید آرد … 85

پوستگیر’بوجاری’ والس … 85

مواد اولیه ماکارونی … 87

سمولینا … 87

ویژگی های گندم دیوروم … 88

خط تولید … 88

انبار آرد … 89

اضافه کردن گلوتن … 86

اکسترودر … 89

قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها … 92

گرمخانه … 93

خشک کردن ماکارونی های فرمی … 94

آزمون های کنترل کیفی … 95

عوامل موثر در کیفیت … 96

آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه … 96

الک کردن آرد … 96

اندازه ذرات آرد … 97

آزمون کمیت و کیفیت گلوتن … 94

آزمون تعیین گلوتن مرطوب … 97

آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک … 98

آزمون رطوبت … 98

آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید … 98

آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی … 98

آزمون پخت … 99

فصل 6 : آزمایش ها … 100

آزمایش اول … 101

آزمایش دوم … 104

آزمایش سوم … 106

آزمایش چهارم … 107

آزمایش پنجم … 109

آزمایش ششم … 110

روش اسپکتروفتومتری آهن … 114

فصل 7 : شیمی در خدمت پخت و پز … 125

عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن … 126

منوساکاریدها … 127

الیگوساکاریدها … 128

پلی‌ساکاریدها … 128

نشاسته … 129

گلیکوژن …129

سلولز … 129

فصل 8 : MSDS

پتاسیم تیو سیانات … 131

پراکسید هیدروژن … 132

اسید کلریدریک … 134

کلیدهای جستجو

 • کارآموزی شیمی کاربردی
 • کارخانه ماکارونی زرین گل

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل، در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی، فصل دوم: گندم، فصل سوم: آسیاب کردن، فصل چهارم: تکنولوژی تولید ماکارونی، فصل پنجم: پروسه دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی…
 • چکیده کوتاه: دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 140 حجم: 1,469 کیلوبایت تاریخچه شرکت صنایع غذایی زرین گل در سال 1371 در زمینی به مساحت 1 هکتار با خط تولید ماکارونی و ورمیشل آغاز به کار نمود و اینک…
 • موضوع: گزارش کاراموزی کارخانه ماکارونی زرین گل رشته شیمی کاربردی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب: فصل 1 آشنایی کلی با مکان کارآموزی 1 تاریخچه2 خط مشی کیفیت 3 سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل 4 کنترل فرآیند 5 فصل 2 تاریخچه گندم 6 1-2 تاریخچه…
 • چکیده کوتاه: پروژه کاربردی پروژه کاربردی طراحی کارخانه سوسیس و کالباس و همبرگر دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar تعداد صفحه: 77 حجم: 3,578 کیلوبایت کلیدهای جستجو پروژه کاربردی پروژه کاربردی طراحی کارخانه سوسیس کالباس همبرگر برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • چکیده کوتاه: پروژه کاربردی طراحی کارخانه سوسیس و کالباس و همبرگر دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar تعداد صفحه: 77 حجم: 3,578 کیلوبایت کلیدهای جستجو پروژه کاربردی پروژه کاربردی طراحی کارخانه سوسیس کالباس همبرگر برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی با موضوع کنترل کیفی آب شرب در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد کاووس، در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: آب و فاضلاب، الگوی مصرف و تلفات آب شهری، عوامل موثر بر کاهش تقاضای دانلود گزارش کارآموزی شیمی…
 • چکیده کوتاه: ندارد دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 49 حجم: 2,515 کیلوبایت مقدمه کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی در دهه های آینده به شمار می رود. متأسفانه در کشور ما…
 • دسته: شیمی فرمت فایل: doc حجم فایل: 182 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 گزارش کارآموزی رشته شیمی كاربردی شرکت شورآور گرمسار (سهامی خاص) نمک چیست؟ در شیمی، نمک از کاتیون های مثبت و آنیون های منفی تشکیل شده، به طوری که نمک نهایی خنثی بوده و هیچ گونه بار مثبت…
 • چکیده کوتاه: گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی – تصفیه آب خام و تهیه آب شرب و دمی demi به روش اسمز معکوس دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 80 حجم: 824 کیلوبایت گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی – تصفیه…
 • چکیده کوتاه: دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 45 حجم: 1,522 کیلوبایت معرفی شرکت آساک سنجش شرق شرکت آساک سنجش شرق در سال 1381 به شماره ثبت 575 با انگیزه اشاعه فرهنگ استاندارد و پاسخگوئی به نیازهای واحدهای صنعتی…
 • چکیده کوتاه: طرح توجیهی تولید ماکارونی در قالب pdf به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان ,محاسبات مربوطه, توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار…
 • دانلود طرح توجیهی تولید ماکارونی، در قالب pdf، به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان… این طرح توجیهی در رابطه با تولید ماکارونی می باشد که بر اساس…
 • موضوع: پروژه مالی شرکت تولید ماکارونی وابسته به کارخانه اشی مشی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تاریخچه گروه شرکت های تولیدی اشی مشی: شرکت سهامی خاص گیلان سویا در سال 1371 تاسیس گردید. این شرکت با داشتن بیش از یک دهه فعالیت، یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی تولید انواع ماکارونی،…
 • چکیده کوتاه: دانلودگزارش کارآموزی رشته شیمی، کارخانجات شیمی صنعت حقیقت؛ قسمتی از متن: ما درباره ماده ای بحث می کنیم که اصطلاحاً فایبرگلاس نامیده می شود. که عبارتست از پلاستیک مسلح به پشم شیشه و یا پولی استر مسلح به پشم شیشه که در حقیقت اساس بهتری نیز برای این…
 • چکیده کوتاه: دانلود گزارش کارآموزی در شبدبز زرین این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.(فایل قابل ویرایش است )تعداد صفحات : 63 دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل…
 • پمپ های چرخ دنده ای شامل دو چرخ دنده می باشند . این چرخ دنده ها با همدیگر جفت شده و زمانی که یکی از آنها توسط عاملی به گردش در می آید ، دیگری را نیز می گرداند . این پمپ از نوع جابجایی مثبت بوده و میزان دبی…
 • چکیده کوتاه: شیپ فایل زمین شناسی شهرستان زرین دشت. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحه: 1 حجم: 124 کیلوبایت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان…
 • چکیده کوتاه: نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360). دسته بندی: دانشگاهی » سایر…
 • چکیده کوتاه: نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس ): نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب…
 • چکیده کوتاه: شیپ فایل بخش های شهرستان زرین دشت. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام هر ‘بخش: – نام قسمت مرکزی هر ‘بخش’ – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به کیلومتر – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به متر دسته بندی: دانشگاهی » سایر…