نمونه!

کتاب جامع ابزار دقیق

چکیده کوتاه:

کتاب جامع ابزار دقیق؛ابزار دقیق، موضوعی است که در علوم، مهندسی و پزشکی دارای اهمیت اساسی است. از یک دانشجوی مشغول به مطالعه در آزمایشگاه گرفته، تا اپراتوریک نیروگاه هسته ای همه به اندازه گیری دقیق نیازمند ند و در واقع انداز ه گیری، شرط لازم برای کنترل مهم عملیات فیزیکی است.در حالت کلی یک سیستم

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: rar
 • فرمت فایل اصلی: PDF
 • تعداد صفحه: 190
 • حجم: 8,511 کیلوبایت

کتاب جامع ابزار دقیق

خلاصه ای از متن:

ابزار دقیق، موضوعی است که در علوم، مهندسی و پزشکی دارای اهمیت اساسی است. از یک دانشجوی مشغول به مطالعه در آزمایشگاه گرفته، تا اپراتوریک نیروگاه هسته ای همه به اندازه گیری دقیق نیازمند ند و در واقع انداز ه گیری، شرط لازم برای کنترل مهم عملیات فیزیکی است.

در حالت کلی یک سیستم ابزار دقیق را می توان جزو یکی از دوگونه زیر دانست:

نوع اول:

اندازه گیریهای آزمایشگاهی و یا تجربی است که برا ی قسمتهای تحقیق وتوسعه کاربرد دارد . مهمترین نکته ای که طراح و سایل اندازه گیری جهت کارهای تجربی بایستی در نظر داشته باشدکیفیت اجرای اندازه گیری است . برای بدست آوردن داده های حاصل از تحقیقات، قابلیت تکرار، دقت انداز ه گیری، رفتار خطی، قابلیت اعتماد به نتایج درحد نسبتًا بالایی لازم است. قیمت تمام شده این نوع سیستم معمو َ لا (اما نه همیشه) از درجه دوم اهمیت برخوردار است.

نوع دوم:

سیستمهای ابزاردقیق، آنهایی هستندکه قسمتی از یک وسیله شناخته شده را تشکیل می دهند که معمو لا این وسایل، محصولات تجاری هستند . مثالهایی از این نوع ابزارهای اندازه گیری، را م ی توان در یک خودرو مشاهده ک ردکه راننده آن دسترسی به سرعت سنج برای کنترل سرعت خودرو، درجه بنزین برای اینکه مشخص شود که چه مقدار بنزین موجود است، کیلومترشمار و یا وسیله دیگری که تعیین کند چه زمانی بایستی خودرو، باز بینی و یا تعمیر شود را هر زمان که بداند دارد. برای یک سیستم شناخته شده مانند یک خودرو معمو َ لا ابزار اندازه گیری با کیفیت پائین تر از آنچه در تحقیقات استفاده می شود

کاربرد دارد . مثلا سرعت سنج سرعت متوسطه خودکار، احتما لا دارای دقت اندازه گیری بیش از % ١٠ نیست. این دقت پائین (ریز بینی کم)، در هر حال جهت کنترل خودرو، کافیست.

فهرست:

مقدمه ای بر آنالایزرها

تعریف آنالایزرها

موارد کاربرد آنالایزرها

آنالایزرهای آزمایشگاهی

آنالایزرهای عملیاتی

سیستم های نمونه گیری

اصول اولیه سیستم نمونه گیری

دور ریز نمونه SAMOLE DISPOSAL

اندازه گیری PH

آنالایزر نقطه اشتعال FLASH – POINT ANALYZER

آنالایزرهای نقطه اشتعال آزمایشگاهی

آنالایزرهای نقطه اشتعال عملیاتی

آنالایزر خلوص ئیدروژن(p PURITY ANALYZER)

آنالایزر نمک در نفت خام SALT IN CRUDE ANALYZER

اندازه گیری اکسیژن OXYGEN MEASUREMENT

ORSAT TEST

معایب دستگاه ORSAT

چگالی سنج GAS – GRAVITOMETER

زلال سنج TURBIDIMETER

سختی سنج Hardness Analyzer

آنالایزر مقدار روغن در آب Oil in water Analyzer

آنالایزر نشت مواد هیدروکربن Hydrocarbon Leak detector

Bead Type Sensor

فصل ١ – طراحی عمومی سیستم های ابزاردقیق تحلیل خطا

مقدمه

کلیات طراحی ابزار دقیق

تحلیل خطا و روش اجرای یک سیستم اندازه گیری

خطای تصادفی یا بی نظمی(Rondom errors)

خطای سیستماتیک(systematic errors)

اندازه گیریهای غیر مستقیم

ترکیب خطاها در جمع، تفریق وحاصلضرب چند کمیت وخطا در تابع نمایی

نتیجه

فصل ٢ – سنسورهای دما

مقدمه

ترانسدیوسرهای دمای مقاومتی

سنسورهای مقاومتی فلزی

ترمیستورها

مدارات پل سنسورهای مقاومت

ترموکوپل

جبران سازی ترموکوپل

آرایشهای چند ترموکوپلی

سنسورهای دما از نوعی بی متال

سنسورهای اتصال PN

سنسور های دما از نوع کریستال مایع

انتشار مادون قرمز و گرماسنجی

گیجهای فلوی حرارتی

فصل ٣ – تشخیص جابه جایی

مقدمه

پتانسیومترها

خطی بودن پتانسیومترها

ریزولوشن پتانسیومتر

مسائل نویز الکتریکی در پتانسیومترها

ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی

ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر

ترانسفورمرهای تزویج متغیر LVDT , LDT

ترانسدیوسرهای تغییر مکان جریان اِدی

ترانسدیوسرهای تغییر مکان خازنی

رفتار خطی ترانسدیوسرهای تغییر مکان خازنی

سنسورهای حرکت از نوع نوری

کد کننده های زاویه ای نوری

انکودرهای نوری حرکت انتقالی

ترانسدیوسرهای تغییر مکان اولتراسوند

سنسورهای حرکت از نوع اثر هال

سنسورهای پراب هال سرعت چرخش

سیستمهای اندازه گیری تغییر مکان اثر هال

فصل4- ترانسدیوسرهای سرعت و شتاب

مقدمه

تئوری شتاب سنج ولرزه سنج

لرزه سنج

شتاب سنجها

اعوجاج فاز در شتاب سنجها

فرکانسهای تشدید ( رزنانس) شتاب سنج

سنسورهای سرعت خطی

سنسور سرعت در حرکت چرخشی

ایده های طراحی شتاب سنج

شتاب سنجهای پیزوالکتریک

اثر پیزو الکتریک

طراحیهای شتاب سنج پیزوالکتریک

پاسخ فرکانسی شتاب سنج پیزوالکتریک

حساسیت محورهای متقاطع شتاب سنجهای

پیزوالکتریک

شتاب سنجهای پیزورزیستیو

تحلیل پیزورزیستانس

شتاب سنجهای پیزورزیستیو سیلیکونی

فرکانس تشدید

حساسیت شتاب سنجهای سیلیکونی

حساسیت مودهای خارج از محور تقاطع

شتاب سنجهای پیزورزیستیو لایه ضخیم

شتاب سنجهای خازنی

اثرات محیطی روی شتاب سنجها

حساسیت حرارتی شتاب سنجها

رطوبت

حساسیت اکوستیک شتاب سنجها

حساسیت کرنش پایه

تداخل الکترو مغناطیسی و شتاب سنجها

روشهای نصب شتاب سنج

کابلهای اتصال شتاب سنج

فصل5- روشهای اندازه گیری کرنش

مقدمه

کرنش سنجهای لایه فلزی و سیمی

کرنش سنجهای نیمه هادی

کرنش سنجهای لایه ضخیم

ترانسدیوسرهای کرنش سنج

مدارات پل جهت ترانسدیوسرهای کرنش سنج

تعادل پل

پل یک چهارم(ربعی)

نیم پل

پل کامل

پلهای AC

فصل ٦ – اندازه گیری فشار

مقدمه

سنسورهای فشار ارتجاعی

لوله های بوردون

فانوسی

دیافراگمها و ممبرانها

روشهای تولید سنسورهای فشار دیافراگمی

سنسورهای فشار خازنی

میکروفنهای خازنی

سویچهای فشار

ملاحظات جانبی در خصوص سنسورهای فشار

اثرات مخرب شیمیایی

اثرات خارج از محدوده

حساسیت به شتاب سنسور فشار

حساسیت گرمایی سنسورهای فشار

فصل ٧ – اندازه گیرى گشتاور و توان مکانیکى

مقدمه و تعاریف

روشهای مکانیکی اندازه گیری گشتاور

ترانسدیوسرهای گشتاور از نوع کرنش سنج

میله های پیچش

روشهای مغناطیسی غیر تماسی

فصل ٨ – اندازه گیری فلو

مقدمه

ترانسدیوسرهای جریان برداری

ترانسدیوسرهای سیم داغ و جریان لایه داغ

سنسورهای جریان لوله پیتوت

سنسورهای جریان حجم

صفحات اریفیس

جریان سنجهای توربینی

چرخش سنج

دوپلر لیزری و ترانسدیوسرهای جریان همبستگی

جریان سنجهای اولتراسونیک

جریان سنجهای مانع گردابی

فصل ٩ – مدارهای فرآوری شده

مقدمه

اصول مدار تقویت کننده عملیاتی

تحلیل مدارهای تقویت کننده عملیاتی

مثالهایی از قوانین تقویت کننده عملیاتی

پاسخ فرکانسی و حاصلضرب بهره در پهنای باند

انحراف تقویت کننده عملیاتی از حالت ایده ال

تداخل مد مشترک

نسبت حذف ولتاژ تغذیه(Voltage Supply Rejection Ratio) (VSRR)

ولتاژ آفست ورودی(Input Offset Voltage) (IOV)

جریان بایاس ورودی

سرعت چرخش (اسلیو ری(Slew Rate)

امپدانسهای ورودی مدار معکوس کننده و غیر معکوس کننده

انتخاب مدار آپ امپ (تقویت کننده عملیاتی(Operational Amplifier)

مدارهای تقویت کننده عملیاتی رایج

تقویت کننده معکوس کننده

تقویت کننده غیر معکوس کننده

تقویت کننده های AC

منبع جریان ثابت یا مبدل ولتاژ به جریان

تقویت کننده های جمع کننده

تقویت کننده تفاضلی

مدارات فیلتر

فصل ١٠ – ابزاردقیق دیجیتال

مقدمه

تبدیل آنالوگ به دیجیتال

خطاهای کوانتیزه کردن

به دست آوردن دیتا به وسیله کامپیوتر

فصل ١١ – تحلیل فرکانس – روش حوزه فرکانس

مقدمه

سری فوریه

تبدیل فوریه

تحلیل فرکانس دیجیتال – تبدیل فوریه گسسته

نمونه برداری و آلیازینگ

ویندوینگ

کلیدهای جستجو

 • کتاب ابزار دقیق
 • دانلود جزوه ابزار دقیق
 • سیستم های ابزار دقیق
 • دانلود کتاب کنترل پروسه
 • پروسه های ابزار دقیق
 • آنالایزرها
 • سنسورها
 • ترانسدیوسرها
 • ترموکوپل
 • پتانسیومترها
 • لرزه سنج
 • شتاب سنجها
 • پیزوالکتریک
 • کرنش سنجها
 • اندازه گیری فلو
 • دوپلر لیزری
 • ابز

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط:

 • چکیده کوتاه: در این فایل ابزار دقیق به تفکیک معرفی شده و روابط ریاضی بین آنها جز به جز ذکر میشود. بخشی از متن: ترانسدیوسرها: مقدمه: ترانسدیوسو (مبدل) وسیله‌ای است که می‌تواند کمیت مورد اندازه‌گیری را به سیگنال الکتریکی که تابعی از این کمیت است، تبدیل کند. مهمترین کمیت‌هایی که…
 • چکیده کوتاه: مدیریت نصب ابزار دقیق، در قالب پاورپوینت و در 23 اسلاید، شامل مدیریت نصب ابزار دقیق، تهیه نقشه های کارگاهی، نصب پاندول، نصب اکستنسومتر و پیزومتر، تهیه برنامه زمان بندی، برنامه ریزی نصب و ملاحظات اجرایی دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت…
 • مدیریت نصب ابزار دقیق، در قالب پاورپوینت و در 23 اسلاید، شامل مدیریت نصب ابزار دقیق، تهیه نقشه های کارگاهی، نصب پاندول، نصب اکستنسومتر و پیزومتر، تهیه برنامه زمان بندی، برنامه ریزی نصب و ملاحظات اجرایی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت نصب ابزار دقیق، در قالب ppt و در 23…
 • دسته: برق، الکترونیک، مخابرات فرمت فایل: doc حجم فایل: 4669 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت تعمیرات و نگهدری،اداره الكترونیك و ابزار دقیق مقدمه در این گزارش سعی شده است علاوه بر بیان استانداردها و شرایط مورد نیاز در مراکز…
 • چکیده کوتاه: دانلود گزارش کارآموزی ابزار دقیق، در شرکت ساتراپ صنعت بهار، در قالب فایل word و در حجم 48 صفحه. بخشی از متن: در کارگاه ماشینهای افزار معمولاً اعداد اعشاری را تا هزارم اینچ می خوانند در این صورت اعداد سمت راست که اعشاری می باشند بایستی بصورت سه…
 • چکیده کوتاه: دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 46 حجم: 563 کیلوبایت به نام خدا اهمیت کنترل اتوماتیک در صنایع و زندگی روزمره عصر حاضر بر هیچکس پوشیده نیست و بجرات می توان گفت که یکی از مهمترین بخشهای…
 • چکیده کوتاه: دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 103 حجم: 786 کیلوبایت عنوان پروژه : ابزار دقیق و کنترل الکترونیکی مشخصات و محل کارآموزی : شرکت الیاف سهامی عام، جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، روبروی دپوی ارتش این…
 • چکیده کوتاه: کارگاه آموزشی تجارب نصب ابزار دقیق در سدهای بتنی- نوآوری ها، در قالب پاورپوینت و در 7 اسلاید، شامل معرفی ابزار دقیق بدنه سد، روش نصب ابزار دقیق سدهای بتنی، ابزار دقیق به منظور کمک در رفتارنگاری، پردازش اطلاعات ابزار دقیق، نمودارهای تفسیر نتایج ابزاربندی دسته بندی: دانشگاهی…
 • کارگاه آموزشی تجارب نصب ابزار دقیق در سدهای بتنی- نوآوری ها، در قالب پاورپوینت و در 7 اسلاید، شامل معرفی ابزار دقیق بدنه سد، روش نصب ابزار دقیق سدهای بتنی، ابزار دقیق به منظور کمک در رفتارنگاری، پردازش اطلاعات ابزار دقیق، نمودارهای تفسیر نتایج ابزاربندی دانلود پاورپوینت با موضوع کارگاه…
 • چکیده کوتاه: در این فایل طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز بصورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش دراختیار شما قرار می گیرد دسته بندی: دانشگاهی » سایر…
 • چکیده کوتاه: ابزار دقیق دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 23 حجم: 383 کیلوبایت سیستم های ابزار دقیق سیگنال های پنوماتیکی و الکتریکی اندازه گیرها کلیدهای جستجو برق سیستم ابزار دقیق اندازه گیر برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • چکیده کوتاه: سوالات با پاسخنامه تشریحی دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 18 حجم: 4,660 کیلوبایت کلیدهای جستجو ابزار دقیق برق ازمون سوالات برای دانلود اینجا کلیک کنید!
 • چکیده کوتاه: سوالات کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون (1290) سال 86 + پاسخنامه دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 33 حجم: 5,001 کیلوبایت کلیدهای جستجو سوالات کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ابزار دقیق اتوماسیون (1290) سال پاسخنامه…
 • موضوع: دانلود گزارش کارآموزی ابزار دقیق و سیستم کنترل برق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) مقدمه با پیشرفت الکترونیک و ایجاد حوزه های تخصص نیاز به مهندسین تکنسین ها و طراحان در عرصه مختلف صنعتی فنی و مهندسی شرکت ها و کارخانجات روز به روز بیشتر می شود ارضاء این…
 • چکیده کوتاه: چکیده کوتاه از ابزار دقیق و مبدل سنسورها دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحه: 67 حجم: 2,182 کیلوبایت فهرست : بخش اول: مشخصاتعمومی تجهیزاتاندازهگیری -1-1 مقدمه -2-1 معرفیسیستم هایکنترل و ابزار دقیق -3-1 کلیاتی در خصوصدستگاههای اندازهگیری…
 • دانلود تحقیق با موضوع طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق، در قالب pdf و در 83 صفحه. بخشی از متن تحقیق: طراحی شبکه سنسور اولیه برای سیستم های مونیتورینگ مبتنی بر اصلاح داده ها شامل جایابی بهینه سنسورها برای برآوردن دقت از پیش دانلود تحقیق با موضوع طراحی و…
 • چکیده کوتاه: پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی ( فاصله یاب لیزری ) در 38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مقدمه : این گزارش شامل طرح پیش امکان سنجی برای تولید یکی از ابزارهای دقیق آزمایشگاهی با عنوان فاصله یاب لیزری می باشد . بدیهی است با ت……
 • چکیده کوتاه: مقدمه : این گزارش شامل طرح پیش امکان سنجی برای تولید یکی از ابزارهای دقیق آزمایشگاهی با عنوان فاصله یاب لیزری می باشد . بدیهی است با توجه به تنوع ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، تهیه یک طرح پیش امکان سنجی برای همه آنها، مقدور نمی باشد و از اینروی…
 • موضوع: پروژه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تقویت فشار گاز گاز پالایش شده خروجی از پالایشگاه وارد خطوط اصلی انتقال می گردد، اما عمدتا فاصله بین مصرف کننده تا پالایشگاه بسیار زیاد است. مصرف گاز در شهرها در طول خط وجود…
 • پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق – الکتروتکنیک عنوان کامل: طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز دسته: فنی مهندسی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 129 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید بخشی از مقدمه: گاز پالایش شده خروجی از…