نمونه!

مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور، جزئیات بیشتر این محصول: عنوان انگلیسی مقاله: Pricing emerging market stock returns: An update عنوان فارسی مقاله: بازده سهام قیمت گذاری

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری با عنوان بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور،

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:

Pricing emerging market stock returns: An update

عنوان فارسی مقاله:

بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور

سال انتشار: 2010

فرمت فایل ترجمه شده: DOC ، قابل ویرایش.

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 13

تعداد صفحات فایل اصلی: 13

جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله، این جا ، کلیک نمایید.

چکیده ترجمه مقاله:

این مقاله چگونگی تاثیرگذاری مدل های جهانی بر قیمت گذاری متقابل بازده سهام در بازارهای نوظهوردر سالهای اخیر رامورد بررسی قرار می دهد. ما از آزمون کان استفاده کردیم. نتایج ما نشان می دهد که مدلهای شرطی و عوامل ارزی عملکرد بهتری نسبت به مدلهای غیر شرطی و مدلهای تک عاملی داشته و تفاوت هایی درمدلها در مجموعه دو دوره از داده های ما وجود دارد. پیامد مهم این مقاله برای سرمایه گذاران بین المللی این است که هیچ یک از نتایج ما هنگامی که ما به صورت نادرست به تخصیص مدل و همچنین استفاده از مدلهای جایگزین که خصوصا برای تکمیل مدلCAPM استفاده می کنیم، اهمیت ندارد .

عبارات کلیدی

  • مقاله ترجمه شده حسابداری
  • مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت
  • مقاله ترجمه شده حسابداری به همراه متن انگلیسی
  • مقاله ترجمه شده حسابداری دولتی
  • دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری
  • ترجمه مقاله حسابداری
  • دانلود ترجمه مقاله حسابداری

فرمت: doc, pdf

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: