نمونه!

یک روش مبتنی بر نگرش مهندسی سیستم جهت برآورد قیمت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت های پروژه

دانلود مقاله با موضوع یک روش مبتنی بر نگرش مهندسی سیستم جهت برآورد قیمت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت های پروژه، در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، بحث، نحوه برآورد مالی در روش های جاری، معایب روش های جاری، معرفی روش…

دانلود مقاله با موضوع یک روش مبتنی بر نگرش مهندسی سیستم جهت برآورد قیمت پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت های پروژه،

در قالب pdf و در 6 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

بحث

نحوه برآورد مالی در روش های جاری

معایب روش های جاری

معرفی روش بهبود یافته

نتیجه گیری

مراجع

عبارات کلیدی

  • روش مبتنی بر نگرش مهندسی سیستم
  • نگرش مهندسی سیستم
  • برآورد قیمت پروژه های نفت
  • گاز و پتروشیمی
  • برآورد قیمت پروژه های نفت
  • برآورد قیمت پروژه های گاز
  • برآورد قیمت پروژه های پتروشیمی
  • نحوه برآورد مالی
  • برآورد قیمت پروژه
  • نحوه برآورد قیمت پروژه

فرمت: pdf

برای دانلود اینجا کلیک کنید!

محتوای مرتبط: